hoofdzakelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hoofdzakelijk (bw) :
voornamelijk, grotendeels, vooral, overwegend, merendeels, voor het merendeel, met name
hoofdzakelijk (bw) :
wezenlijk, substantieel

als synoniem van een ander trefwoord:

wezenlijk (bn) :
eigenlijk, werkelijk, innerlijk, belangrijk, echt, in wezen, hoofdzakelijk, waarachtig, feitelijk, essentieel, fundamenteel, elementair, reëel, grond-
substantieel (bn) :
hoofdzakelijk, wezenlijk, essentieel, fundamenteel, elementair, basaal
vooral (bw) :
speciaal, voornamelijk, boven alles, hoofdzakelijk, grotendeels, juist, bovenal, overwegend, vóór alles, met name, in het bijzonder, in de eerste plaats, bijzonderlijk, inzonderheid
grotendeels (bw) :
voornamelijk, hoofdzakelijk, vooral, overwegend, merendeels, goeddeels, voor het merendeel, voor het grootste deel, grotelijks
voornamelijk (bw) :
hoofdzakelijk, grotendeels, vooral

woordverbanden van ‘hoofdzakelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

vooral:
bovenal, voornamelijk, hoofdzakelijk, bijzonder(lijk), bepaaldelijk, inzonderheid (niet: voor alles)

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c