hoofdzakelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hoofdzakelijk (bw) :
grotendeels, merendeels, met name, overwegend, voor het merendeel, vooral, voornamelijk
hoofdzakelijk (bw) :
substantieel, wezenlijk

als synoniem van een ander trefwoord:

wezenlijk (bn) :
belangrijk, echt, eigenlijk, elementair, essentieel, feitelijk, fundamenteel, grond-, hoofdzakelijk, in wezen, innerlijk, waarachtig, werkelijk, reëel
substantieel (bn) :
basaal, elementair, essentieel, fundamenteel, hoofdzakelijk, wezenlijk
vooral (bw) :
bijzonderlijk, boven alles, bovenal, grotendeels, hoofdzakelijk, in de eerste plaats, in het bijzonder, inzonderheid, juist, met name, overwegend, speciaal, voornamelijk, vóór alles
grotendeels (bw) :
goeddeels, grotelijks, hoofdzakelijk, merendeels, overwegend, voor het grootste deel, voor het merendeel, vooral, voornamelijk
voornamelijk (bw) :
grotendeels, hoofdzakelijk, vooral

woordverbanden van ‘hoofdzakelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

vooral:
bovenal, voornamelijk, hoofdzakelijk, bijzonder(lijk), bepaaldelijk, inzonderheid (niet: voor alles)

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c