hoofdzakelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hoofdzakelijk (bw):
grotendeels, merendeels, met name, overwegend, voor het merendeel, vooral, voornamelijk
hoofdzakelijk (bw):
substantieel, wezenlijk

als synoniem van een ander trefwoord:

wezenlijk (bn) :
belangrijk, echt, eigenlijk, elementair, essentieel, feitelijk, fundamenteel, grond-, hoofdzakelijk, in wezen, innerlijk, waarachtig, werkelijk, reëel
vooral (bw) :
bijzonderlijk, boven alles, bovenal, grotendeels, hoofdzakelijk, in de eerste plaats, in het bijzonder, inzonderheid, juist, met name, overwegend, speciaal, voornamelijk, vóór alles
grotendeels (bw) :
goeddeels, grotelijks, hoofdzakelijk, merendeels, overwegend, voor het grootste deel, voor het merendeel, vooral, voornamelijk
voornamelijk (bw) :
grotendeels, hoofdzakelijk, vooral
substantieel (zn) :
basaal, elementair, essentieel, fundamenteel, hoofdzakelijk, wezenlijk

woordverbanden van ‘hoofdzakelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

vooral:
bovenal, voornamelijk, hoofdzakelijk, bijzonder(lijk), bepaaldelijk, inzonderheid (niet: voor alles)

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.232.188.89.

debug info: 0.0017 c