merendeels

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

grotendeels (bw) :
voornamelijk, hoofdzakelijk, vooral, overwegend, merendeels, goeddeels, voor het merendeel, voor het grootste deel, grotelijks
hoofdzakelijk (bw) :
voornamelijk, grotendeels, vooral, overwegend, merendeels, voor het merendeel, met name

woordverbanden van ‘merendeels’ grafisch weergegeven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 415:

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 193:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c