overwegend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

vooral (bw) :
speciaal, voornamelijk, boven alles, hoofdzakelijk, grotendeels, juist, bovenal, overwegend, vóór alles, met name, in het bijzonder, in de eerste plaats, bijzonderlijk, inzonderheid
grotendeels (bw) :
voornamelijk, hoofdzakelijk, vooral, overwegend, merendeels, goeddeels, voor het merendeel, voor het grootste deel, grotelijks
hoofdzakelijk (bw) :
voornamelijk, grotendeels, vooral, overwegend, merendeels, voor het merendeel, met name

woordverbanden van ‘overwegend’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c