met name

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

met name (bw) :
vooral, specifiek, in het bijzonder

als synoniem van een ander trefwoord:

vooral (bw) :
speciaal, voornamelijk, boven alles, hoofdzakelijk, grotendeels, juist, bovenal, overwegend, vóór alles, met name, in het bijzonder, in de eerste plaats, bijzonderlijk, inzonderheid
speciaal (bw) :
vooral, uitdrukkelijk, specialiter, met name, in het bijzonder, bijzonderlijk, bepaaldelijk, inzonderheid
hoofdzakelijk (bw) :
voornamelijk, grotendeels, vooral, overwegend, merendeels, voor het merendeel, met name
inzonderheid (bw) :
voornamelijk, speciaal, vooral, met name, in het bijzonder, bepaaldelijk
precies (bw) :
recht, inderdaad, net, vooral, volkomen, juist, met name, krek
juist (bw) :
vooral, met name

woordverbanden van ‘met name’ grafisch weergegeven

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c