inderdaad

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

inderdaad (bw):
daadwerkelijk, feitelijk, heus, in facto, in feite, metterdaad, voorwaar, waarlijk, werkelijk, wezenlijk, zowaar

als synoniem van een ander trefwoord:

werkelijk (bw) :
bepaald, bestaande, echt, eerlijk, eigenlijk, feitelijk, heus, inderdaad, metterdaad, ongelogen, realiter, reëel, stellig, voorwaar, waar, waarachtig, waarlijk, wezenlijk
feitelijk (bw) :
de facto, eigenlijk, in feite, inderdaad, metterdaad, realiter, welbeschouwd, werkelijk
daadwerkelijk (bw) :
echt, effectief, feitelijk, inderdaad, metterdaad, werkelijk
precies (bw) :
inderdaad, juist, krek, met name, net, recht, volkomen, vooral
eigenlijk (bw) :
echt, feitelijk, in feite, inderdaad, werkelijk, wezenlijk
heus (bw) :
echt, inderdaad, voorwaar, waarachtig, werkelijk
zowaar (bw) :
inderdaad, waarachtig, waratje, warempel
in feite (bw) :
feitelijk, inderdaad, werkelijk
weliswaar (bw) :
inderdaad, toegegeven, wel
metterdaad (bw) :
inderdaad, werkelijk

woordverbanden van ‘inderdaad’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
inderdaad, dadelijk, werkelijk

IN DER DAAD, DADELIJK, WERKELIJK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 1.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c