bepaald

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bepaald (bn) :
vast, bestemd, gegeven, welomschreven, vastgesteld, omschreven, geprononceerd, fix
bepaald (bn) :
precies, zeker
bepaald (bw) :
bijster

als synoniem van een ander trefwoord:

stellig (bn) :
gegarandeerd, streng, bepaald, duidelijk, beslist, vast, zeker, positief, onmiskenbaar, volstrekt, uitdrukkelijk, categorisch, secuur, afdoend, bepaaldelijk, apodictisch
uitgesproken (bn) :
overduidelijk, bepaald, duidelijk, beslist, regelrecht, verklaard, onmiskenbaar, openlijk, onbetwistbaar, ondubbelzinnig, ontegenzeglijk, onloochenbaar
categorisch (bn) :
bepaald, beslist, positief, uitdrukkelijk, stellig, pertinent, onomwonden, afdoend, onvoorwaardelijk
uitdrukkelijk (bn) :
speciaal, nadrukkelijk, bepaald, duidelijk, beslist, expliciet, pertinent
apart (bn) :
opvallend, speciaal, ongewoon, bijzonder, bepaald, origineel, exclusief
geprononceerd (bn) :
overduidelijk, nadrukkelijk, uitgesproken, bepaald, beslist
formeel (bn) :
nadrukkelijk, bepaald, duidelijk, uitdrukkelijk, pertinent
beslist (bn) :
bepaald, beklonken, voldongen, uitgemaakt
vast (bn) :
bepaald, beslist, geregeld, afgesproken
gegeven (bn) :
bepaald, specifiek, omschreven
zeker (bn) :
enige, bepaald, sommige
precies (bn) :
bepaald
werkelijk (bw) :
inderdaad, eigenlijk, heus, bepaald, echt, eerlijk, waarachtig, waar, feitelijk, wezenlijk, stellig, reëel, waarlijk, voorwaar, metterdaad, ongelogen, bestaande, realiter
gewoonweg (bw) :
werkelijk, simpelweg, uitgesproken, bepaald, gewoon, compleet, ronduit, domweg, eenvoudigweg, vlakweg, slechtweg, doodeenvoudig, gladweg
volstrekt (bw) :
bepaald, beslist, volkomen, totaal, gans, helemaal, absoluut, stellig, categorisch, hoegenaamd, ten enen male
bijster (bw) :
bijzonder, bepaald, al te
gewoonweg (bw) :
bepaald, geregeld

woordverbanden van ‘bepaald’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bepaald
eventueel, misschien, mogelijk, onbepaald, wellicht

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / bijwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.005 c