bepaald

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bepaald (bn) :
bestemd, fix, gegeven, geprononceerd, omschreven, vast, vastgesteld, welomschreven
bepaald (bn) :
precies, zeker
bepaald (bw) :
bijster

als synoniem van een ander trefwoord:

stellig (bn) :
afdoend, apodictisch, bepaald, bepaaldelijk, beslist, categorisch, duidelijk, gegarandeerd, onmiskenbaar, positief, secuur, streng, uitdrukkelijk, vast, volstrekt, zeker
uitgesproken (bn) :
bepaald, beslist, duidelijk, onbetwistbaar, ondubbelzinnig, onloochenbaar, onmiskenbaar, ontegenzeglijk, openlijk, overduidelijk, regelrecht, verklaard
categorisch (bn) :
afdoend, bepaald, beslist, onomwonden, onvoorwaardelijk, pertinent, positief, stellig, uitdrukkelijk
uitdrukkelijk (bn) :
bepaald, beslist, duidelijk, expliciet, nadrukkelijk, pertinent, speciaal
apart (bn) :
bepaald, bijzonder, exclusief, ongewoon, opvallend, origineel, speciaal
geprononceerd (bn) :
bepaald, beslist, nadrukkelijk, overduidelijk, uitgesproken
formeel (bn) :
bepaald, duidelijk, nadrukkelijk, pertinent, uitdrukkelijk
beslist (bn) :
beklonken, bepaald, uitgemaakt, voldongen
vast (bn) :
afgesproken, bepaald, beslist, geregeld
gegeven (bn) :
bepaald, omschreven, specifiek
zeker (bn) :
bepaald, enige, sommige
precies (bn) :
bepaald
werkelijk (bw) :
bepaald, bestaande, echt, eerlijk, eigenlijk, feitelijk, heus, inderdaad, metterdaad, ongelogen, realiter, reëel, stellig, voorwaar, waar, waarachtig, waarlijk, wezenlijk
gewoonweg (bw) :
bepaald, compleet, domweg, doodeenvoudig, eenvoudigweg, gewoon, gladweg, ronduit, simpelweg, slechtweg, uitgesproken, vlakweg, werkelijk
volstrekt (bw) :
absoluut, bepaald, beslist, categorisch, gans, helemaal, hoegenaamd, stellig, ten enen male, totaal, volkomen
bijster (bw) :
al te, bepaald, bijzonder
gewoonweg (bw) :
bepaald, geregeld

woordverbanden van ‘bepaald’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bepaald
eventueel, misschien, mogelijk, onbepaald, wellicht

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord / bijwoord
werkwoord

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c