omschreven

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bepaald (bn) :
vast, bestemd, gegeven, welomschreven, vastgesteld, omschreven, geprononceerd, fix
gegeven (bn) :
bepaald, specifiek, omschreven

woordverbanden van ‘omschreven’ grafisch weergegeven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c