specifiek

als woordenboektrefwoord:

specifiek:
bn. soortelijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

specifiek (bn) :
bijzonder, eigenaardig, kenmerkend, speciaal
specifiek (bn) :
karakteristiek, typerend
specifiek (bn) :
soortelijk
specifiek (bw) :
expliciet, nadrukkelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

bijzonder (bn) :
afwijkend, afzonderlijk, apart, buitengewoon, eigenaardig, excentriek, exceptioneel, markant, ongewoon, opmerkelijk, origineel, raar, speciaal, specifiek, uniek, uitmuntend, vreemd, zeldzaam, zonderling
kenmerkend (bn) :
aanduidend, eigenaardig, karakteristiek, kenschetsend, markant, onderscheidend, representatief, specifiek, symptomatisch, tekenend, typerend, typisch
karakteristiek (bn) :
herkenbaar, kenmerkend, kenschetsend, representatief, specifiek, tekenend, treffend, typerend, typisch
eigenaardig (bn) :
karakteristiek, kenmerkend, specifiek
gegeven (bn) :
bepaald, omschreven, specifiek
met name (bw) :
in het bijzonder, specifiek, vooral

woordverbanden van ‘specifiek’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

specifiek
algemeen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c