typisch

als woordenboektrefwoord:

typisch:
bn. bw. als voorbeeld, karakteristiek.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

typisch (bn) :
apart, curieus, eigenaardig, gek, merkwaardig, opvallend, raar, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
typisch (bn) :
karakteristiek, kenmerkend, representatief, typerend
typisch (bw) :
merkwaardigerwijs, merkwaardigerwijze

als synoniem van een ander trefwoord:

merkwaardig (bn) :
belangrijk, bijzonder, buitengewoon, curieus, eigenaardig, fenomenaal, gedenkwaardig, gek, interessant, notabel, ongewoon, onverklaarbaar, opmerkelijk, opmerkenswaardig, opvallend, raar, typisch, verbazingwekkend, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
curieus (bn) :
afwijkend, bijzonder, buitengewoon, eigenaardig, merkwaardig, onalledaags, opmerkelijk, raar, typisch, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
kenmerkend (bn) :
aanduidend, eigenaardig, karakteristiek, kenschetsend, markant, onderscheidend, representatief, specifiek, symptomatisch, tekenend, typerend, typisch
eigenaardig (bn) :
afwijkend, bijzonder, curieus, merkwaardig, opmerkelijk, raar, singulier, typisch, vreemd, vreemdsoortig, wonderlijk, zeldzaam, zonderling
karakteristiek (bn) :
herkenbaar, kenmerkend, kenschetsend, representatief, specifiek, tekenend, treffend, typerend, typisch
raar (bn) :
eigenaardig, excentriek, gek, merkwaardig, ongewoon, typisch, vies, vreemd, wonderlijk, zonderling
echt (bn) :
heus, typisch, waarlijk

woordverbanden van ‘typisch’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

typisch
courant, doorsnee, gangbaar, gebruikelijk, gewoon, normaal, normaliter

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c