treffend

als woordenboektrefwoord:

treffend:
bn. bw. aandoenlijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

treffend (bn):
aandoenlijk, aangrijpend, gevoelvol, ontroerend, pakkend, raak, roerend, touchant
treffend (bn):
frappant, indrukwekkend, merkwaardig, opmerkelijk, opvallend, raak
treffend (bn):
karakteristiek

als synoniem van een ander trefwoord:

opvallend (bn) :
duidelijk, flagrant, frappant, in het oog lopend, in het oog springend, indrukwekkend, kras, markant, merkbaar, merkwaardig, opmerkelijk, opzichtelijk, opzichtig, prachtig, sprekend, treffend, voyant, wonderbaarlijk
aangrijpend (bn) :
aandoenlijk, boeiend, dramatisch, hartbrekend, hartroerend, hartverscheurend, indrukwekkend, interessant, meeslepend, onthutsend, ontroerend, pakkend, roerend, schokkend, spannend, treffend
sensationeel (bn) :
actueel, belangrijk, geruchtmakend, geweldig, melodramatisch, opzienbarend, pakkend, schokkend, spectaculair, treffend, verbluffend
beeldend (bn) :
aanschouwelijk, evocatief, expressief, figuratief, levendig, plastisch, prismatisch, sprekend, suggestief, treffend
karakteristiek (bn) :
herkenbaar, kenmerkend, kenschetsend, representatief, specifiek, tekenend, treffend, typerend, typisch
roerend (bn) :
aandoenlijk, aangrijpend, hartroerend, hartveroverend, pathetisch, touchant, treffend, vertederend
aandoenlijk (bn) :
aangrijpend, hartroerend, ontroerend, roerend, schattig, treffend, vertederend, zielroerend
markant (bn) :
bijzonder, frappant, interessant, opmerkelijk, opvallend, saillant, sprekend, treffend
frappant (bn) :
markant, opmerkelijk, opvallend, raak, sprekend, sterk, treffend, verbazend
gevoelvol (bn) :
gevoelig, sensitief, sentimenteel, treffend, zielroerend, zielverheffend
toepasselijk (bn) :
bruikbaar, geschikt, geëigend, passend, toepasbaar, treffend, welgekozen
ontroerend (bn) :
aandoenlijk, aangrijpend, indrukwekkend, pakkend, roerend, treffend
sprekend (bn) :
frappant, frapperend, gelijkend, opvallend, treffend
raak (bn) :
ad rem, juist, pakkend, scherp, snedig, treffend
herkenbaar (bn) :
karakteristiek, kenmerkend, treffend
kernachtig (bn) :
bondig, to the point, treffend
welgekozen (bn) :
juist, passend, treffend
levendig (bn) :
beeldend, treffend

woordverbanden van ‘treffend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aandoenlijk, roerend, schokkend, treffend

Aandoenlijk — roerend — schokkend — treffend. Geschikt om in het gemoed aandoeningen te verwekken. Aandoenlijk wordt gezegd van iets, dat ons medelijden gaande maakt: een aandoenlijk gezicht, verhaal, tafereel, aandoenlijke woorden. Van iets dat treffend is, is de ontvangen indruk dieper dan van iets aandoenlijks; deze indruk hoeft echter niet altijd smartelijk of weemoedig te zijn: eene treffende gelijkenis; eene treffende vergelijking. Roerend is sterker dan aandoenlijk en treffend; 't wordt gezegd van iets, dat ons gemoed hevig beweegt en ons tot tranen toe roert; eene roerende bekentenis; wat schokkend is verwekt eene plotselinge en heftige gemoedsbeweging: eene schokkende gebeurtenis.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
verbrijzelend, verplettend, treffend, benauwend, prangend, knellend, kwellend, grievend, hartdoorborend, schrikbarend, verschrikkelijk, ijselijk, afgrijselijk, vreselijk, gevreesd, geducht, ontzaglijk

VERBRIJZELEND, VERPLETTEND, TREFFEND, BENAAUWEND, PRANGEND, KNELLEND, KWELLEND, GRIEVEND, HARTDOORBOREND, SCHRIKBAREND, VERSCHRIKKELIJK, IJSSELIJK, AFGRIJSSELIJK, VREESSELIJK, GEVREESD, GEDUCHT, ONTZAGGELIJK

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 202.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
treffen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0027 c