hartbrekend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hartbrekend (bn) :
ellendig, hartverscheurend, aangrijpend, jammerlijk, deerniswekkend, hartroerend

als synoniem van een ander trefwoord:

deerniswekkend (bn) :
zielig, bedroevend, treurig, deprimerend, droevig, ellendig, hartverscheurend, armzalig, triest, erbarmelijk, mistroostig, deplorabel, meelijwekkend, hartbrekend, beklagenswaardig, beklagenswaard
aangrijpend (bn) :
meeslepend, spannend, schokkend, dramatisch, boeiend, indrukwekkend, ontroerend, interessant, roerend, treffend, hartverscheurend, aandoenlijk, onthutsend, pakkend, hartbrekend, hartroerend
hartverscheurend (bn) :
verschrikkelijk, schokkend, dramatisch, afgrijselijk, aangrijpend, jammerlijk, smartelijk, hartbrekend, navrant

woordverbanden van ‘hartbrekend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c