roerend

als woordenboektrefwoord:

roerend:
bn. bw. (-er, -st), treffend.
roerend:
bn. vervoerbaar: roerende goederen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

roerend (bn) :
aandoenlijk, aangrijpend, hartroerend, hartveroverend, pathetisch, touchant, treffend, vertederend
roerend (bn) :
beweeglijk, verplaatsbaar

als synoniem van een ander trefwoord:

aangrijpend (bn) :
aandoenlijk, boeiend, dramatisch, hartbrekend, hartroerend, hartverscheurend, indrukwekkend, interessant, meeslepend, onthutsend, ontroerend, pakkend, roerend, schokkend, spannend, treffend
aandoenlijk (bn) :
aangrijpend, hartroerend, ontroerend, roerend, schattig, treffend, vertederend, zielroerend
treffend (bn) :
aandoenlijk, aangrijpend, gevoelvol, ontroerend, pakkend, raak, roerend, touchant
ontroerend (bn) :
aandoenlijk, aangrijpend, indrukwekkend, pakkend, roerend, treffend
pathetisch (bn) :
aandoenlijk, dramatisch, hartstochtelijk, roerend, vol pathos
veranderlijk (bn) :
roerend

woordverbanden van ‘roerend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Geschikt om in het gemoed aandoeningen te verwekken. Aandoenlijk wordt gezegd van iets, dat ons medelijden gaande maakt: een aandoenlijk gezicht, verhaal, tafereel, aandoenlijke woorden. Van iets dat treffend is, is de ontvangen indruk dieper dan van iets aandoenlijks; deze indruk hoeft echter niet altijd smartelijk of weemoedig te zijn: eene treffende gelijkenis; eene treffende vergelijking. Roerend is sterker dan aandoenlijk en treffend; 't wordt gezegd van iets, dat ons gemoed hevig beweegt en ons tot tranen toe roert; eene roerende bekentenis; wat schokkend is verwekt eene plotselinge en heftige gemoedsbeweging: eene schokkende gebeurtenis.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

roerend
onroerend

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c