hartverscheurend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hartverscheurend (bn) :
verschrikkelijk, schokkend, dramatisch, afgrijselijk, aangrijpend, jammerlijk, smartelijk, hartbrekend, navrant

als synoniem van een ander trefwoord:

deerniswekkend (bn) :
zielig, bedroevend, treurig, deprimerend, droevig, ellendig, hartverscheurend, armzalig, triest, erbarmelijk, mistroostig, deplorabel, meelijwekkend, hartbrekend, beklagenswaardig, beklagenswaard
jammerlijk (bn) :
beroerd, zielig, bedroevend, tragisch, treurig, droevig, ellendig, hartverscheurend, betreurenswaardig, miserabel, erbarmelijk, klaaglijk, deerlijk, deplorabel, beklagenswaardig, schabouwelijk
aangrijpend (bn) :
meeslepend, spannend, schokkend, dramatisch, boeiend, indrukwekkend, ontroerend, interessant, roerend, treffend, hartverscheurend, aandoenlijk, onthutsend, pakkend, hartbrekend, hartroerend
schrijnend (bn) :
gevoelig, pijnlijk, tragisch, hartverscheurend, nijpend, grievend, stekend, snerpend, navrant
hartbrekend (bn) :
ellendig, hartverscheurend, aangrijpend, jammerlijk, deerniswekkend, hartroerend
dramatisch (bn) :
meeslepend, rampzalig, schokkend, hartverscheurend, aangrijpend, onthutsend
navrant (bn) :
schrijnend, hartverscheurend, godgeklaagd

woordverbanden van ‘hartverscheurend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c