hartverscheurend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hartverscheurend (bn) :
aangrijpend, afgrijselijk, dramatisch, hartbrekend, jammerlijk, navrant, schokkend, smartelijk, verschrikkelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

deerniswekkend (bn) :
armzalig, bedroevend, beklagenswaard, beklagenswaardig, deplorabel, deprimerend, droevig, ellendig, erbarmelijk, hartbrekend, hartverscheurend, meelijwekkend, mistroostig, treurig, triest, zielig
jammerlijk (bn) :
bedroevend, beklagenswaardig, beroerd, betreurenswaardig, deerlijk, deplorabel, droevig, ellendig, erbarmelijk, hartverscheurend, klaaglijk, miserabel, schabouwelijk, tragisch, treurig, zielig
aangrijpend (bn) :
aandoenlijk, boeiend, dramatisch, hartbrekend, hartroerend, hartverscheurend, indrukwekkend, interessant, meeslepend, onthutsend, ontroerend, pakkend, roerend, schokkend, spannend, treffend
schrijnend (bn) :
gevoelig, grievend, hartverscheurend, navrant, nijpend, pijnlijk, snerpend, stekend, tragisch
hartbrekend (bn) :
aangrijpend, deerniswekkend, ellendig, hartroerend, hartverscheurend, jammerlijk
dramatisch (bn) :
aangrijpend, hartverscheurend, meeslepend, onthutsend, rampzalig, schokkend
navrant (bn) :
godgeklaagd, hartverscheurend, schrijnend

woordverbanden van ‘hartverscheurend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c

[foutje]