mistroostig

als woordenboektrefwoord:

mistroostig:
bn. bw. (-er, -st), troosteloos, verdrietig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

mistroostig (bn):
melancholiek, mismoedig, neerslachtig, treurig
mistroostig (bn):
verdrietig

als synoniem van een ander trefwoord:

droevig (bn) :
bedroefd, beroerd, droef, droefgeestig, malheureus, melancholiek, mistroostig, naar, naargeestig, neerslachtig, ongelukkig, smartelijk, somber, terneergeslagen, treurig, triest, verdrietig, zwaarmoedig
deerniswekkend (bn) :
armzalig, bedroevend, beklagenswaard, beklagenswaardig, deplorabel, deprimerend, droevig, ellendig, erbarmelijk, hartbrekend, hartverscheurend, meelijwekkend, mistroostig, treurig, triest, zielig
somber (bn) :
bedrukt, droefgeestig, droevig, gedeprimeerd, mistroostig, neerslachtig, nors, pessimistisch, stuurs, tobberig, treurig, troosteloos, vreugdeloos, zwaarmoedig, zwartgallig
treurig (bn) :
bedroefd, droef, droefgeestig, droevig, mistroostig, ongelukkig, somber, triest, triestig, verdrietig, vreugdeloos, weemoedig
melancholiek (bn) :
depressief, droefgeestig, melancholisch, mistroostig, treurig, verdrietig, weemoedig, zwaarmoedig, zwartgallig
zielig (bn) :
arm, bedroevend, beklagenswaardig, deerniswekkend, meelijwekkend, mistroostig, stakkerig, treurig, troosteloos
verdrietig (bn) :
bedroefd, bedrukt, droef, droevig, grijnig, in de put, mistroostig, naar, tobberig, treurig, triest
melancholisch (bn) :
droefgeestig, melancholiek, mistroostig, weemoedig, zwaarmoedig
droef (bn) :
mistroostig, neerslachtig, somber, treurig, triest

woordverbanden van ‘mistroostig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
mismoedig, mistroostig, moedeloos, neerslachtig, terneergeslagen

Mismoedig — mistroostig — moedeloos — neerslachtig — terneergeslagen. Door leed ter neer gedrukt. De mismoedige ziet in zijn toestand weinig licht, zoodat hij onverschillig is: de neerslachtige heeft de veerkracht van zijn geest verloren: de mistroostige is voor iederen troost ontoegankelijk; de moedelooze, evenals degene, die terneergeslagen is, heeft allen moed verloren; de eerste omdat hij geen herstel of uitweg meer ziet, de laatste omdat hij door zijn eigen toestand of door de omstandigheden niet tot opgewekt handelen in staat is. Moedeloos en neerslachtig geven een meer blij venden toestand te kennen dan mismoedig en terneergeslagen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
besluiteloos, weifelend, twijfelmoedig, moedeloos, neerslachtig, somber, zwaarmoedig, zwartgallig, verdrietig, smartvol, mismoedig, mistroostig, kwijnend, droefgeestig, bedroefd, bedrukt, treurig, rouwig

BESLUITELOOS, WEIFELEND, TWIJFELMOEDIG, MOEDELOOS, NEERSLAGTIG, SOMBER, ZWAARMOEDIG, ZWARTGALLIG, VERDRIETIG, SMARTVOL, MISMOEDIG, MISTROOSTIG, KWIJNEND, DROEFGEESTIG, BEDROEFD, BEDRUKT, TREURIG, ROUWIG

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 189.

in hedendaagse spelling:
mismoedig, mistroostig, neerslachtig, moedeloos, zwaarmoedig, droevig, treurig, bedrukt

MISMOEDIG, MISTROOSTIG, NEERSLAGTIG, MOEDELOOS, ZWAARMOEDIG, DROEVIG, TREURIG, BEDRUKT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 429.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

mistroostig
blij, opgeruimd, verheugd, vrolijk

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c