beklagenswaardig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beklagenswaardig (bn) :
zielig, treurig, jammerlijk, miserabel, erbarmelijk, deplorabel, deerniswekkend, meelijwekkend, deerniswaardig, lamentabel
beklagenswaardig (bn) :
stumperig
beklagenswaardig (bn) :
zielig

als synoniem van een ander trefwoord:

erbarmelijk (bn) :
slecht, armoedig, verschrikkelijk, beroerd, hinderlijk, treurig, ergerlijk, droevig, schrijnend, ellendig, gebrekkig, armzalig, jammerlijk, abominabel, deplorabel, prullig, deerniswekkend, beklagenswaardig, meelijwekkend, lamentabel
treurig (bn) :
beroerd, zielig, naar, akelig, bedroevend, tragisch, ellendig, noodlottig, troosteloos, armzalig, jammerlijk, miserabel, erbarmelijk, deerlijk, deerniswekkend, godsjammerlijk, beklagenswaardig, lamentabel
deerniswekkend (bn) :
zielig, bedroevend, treurig, deprimerend, droevig, ellendig, hartverscheurend, armzalig, triest, erbarmelijk, mistroostig, deplorabel, meelijwekkend, hartbrekend, beklagenswaardig, beklagenswaard
jammerlijk (bn) :
beroerd, zielig, bedroevend, tragisch, treurig, droevig, ellendig, hartverscheurend, betreurenswaardig, miserabel, erbarmelijk, klaaglijk, deerlijk, deplorabel, beklagenswaardig, schabouwelijk
betreurenswaardig (bn) :
verdrietig, bedenkelijk, bedroevend, treurig, droevig, ellendig, armzalig, jammerlijk, miserabel, erbarmelijk, triestig, deplorabel, betreurenswaard, beklagenswaardig
kommerlijk (bn) :
armoedig, zorgelijk, beroerd, treurig, moeilijk, droevig, ellendig, armzalig, gekweld, jammerlijk, deerniswekkend, noodlijdend, beklagenswaardig
belabberd (bn) :
slecht, beroerd, rampzalig, naar, akelig, rottig, ellendig, jammerlijk, miserabel, erbarmelijk, godverlaten, deerlijk, beklagenswaardig
droevig (bn) :
bedroevend, armzalig, jammerlijk, bekommerd, miserabel, erbarmelijk, deerniswekkend, beklagenswaardig, schabouwelijk
zielig (bn) :
arm, bedroevend, treurig, troosteloos, mistroostig, deerniswekkend, meelijwekkend, beklagenswaardig, stakkerig
miserabel (bn) :
beroerd, bedroevend, treurig, ellendig, afgrijselijk, armzalig, jammerlijk, beklagenswaardig
deerlijk (bn) :
bedroevend, treurig, jammerlijk, klagelijk, deerniswekkend, beklagenswaardig
arm (bn) :
zielig, ongelukkig, ellendig, deerniswekkend, beklagenswaardig
ellendig (bn) :
deerniswekkend, beklagenswaardig
stumperig (bn) :
zielig, beklagenswaardig

woordverbanden van ‘beklagenswaardig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

beklaaglijk, beklagenswaardig, deerniswaardig

Daar deernis eene eenigszins duurzame aandoening te kennen geeft, de daad van beklagen echter alleen het gevolg kan wezen van eene voorbijgaande opwelling, duidt men door het woord deerniswaardig te gebruiken een hoogeren trap van lijden aan, dan wanneer men beklaaglijk en beklagenswaardig bezigt. Bij beklaaglijk treedt het eigenlijke begrip van klagen meer op den achtergrond; het zegt minder dan beklagenswaardig en wordt bovendien niet van personen gebezigd.

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c