droef

als woordenboektrefwoord:

droef:
bn. bw. (...ver, -st), droevig, neerslachtig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

droef (bn) :
somber, treurig, neerslachtig, triest, mistroostig
droef (bn) :
verdrietig, droefgeestig

als synoniem van een ander trefwoord:

triest (bn) :
bedroefd, somber, zielig, naar, koud, akelig, verdrietig, bedroevend, tragisch, treurig, droevig, ongelukkig, ellendig, troosteloos, jammerlijk, naargeestig, melancholiek, erbarmelijk, droef, desolaat, triestig
droevig (bn) :
somber, bedroefd, beroerd, naar, verdrietig, zwaarmoedig, treurig, neerslachtig, ongelukkig, triest, naargeestig, melancholiek, droefgeestig, mistroostig, droef, terneergeslagen, smartelijk, malheureus
treurig (bn) :
bedroefd, somber, verdrietig, droevig, ongelukkig, triest, weemoedig, droefgeestig, mistroostig, droef, triestig, vreugdeloos
verdrietig (bn) :
bedroefd, naar, treurig, droevig, bedrukt, triest, mistroostig, droef, tobberig, in de put, grijnig
droefgeestig (bn) :
somber, zwaarmoedig, neerslachtig, bedrukt, melancholiek, melancholisch, droef, morose

woordverbanden van ‘droef’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0049 c