triest

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

triest (bn) :
bedroefd, somber, zielig, naar, koud, akelig, verdrietig, bedroevend, tragisch, treurig, droevig, ongelukkig, ellendig, troosteloos, jammerlijk, naargeestig, melancholiek, erbarmelijk, droef, desolaat, triestig
triest (bn) :
jammer, sneu

als synoniem van een ander trefwoord:

droevig (bn) :
somber, bedroefd, beroerd, naar, verdrietig, zwaarmoedig, treurig, neerslachtig, ongelukkig, triest, naargeestig, melancholiek, droefgeestig, mistroostig, droef, terneergeslagen, smartelijk, malheureus
deerniswekkend (bn) :
zielig, bedroevend, treurig, deprimerend, droevig, ellendig, hartverscheurend, armzalig, triest, erbarmelijk, mistroostig, deplorabel, meelijwekkend, hartbrekend, beklagenswaardig, beklagenswaard
naar (bn) :
ongunstig, lam, akelig, onaangenaam, bedroevend, erg, treurig, kil, vervelend, droevig, ellendig, triest, lamlendig, luguber, triestig, eendelijk
treurig (bn) :
bedroefd, somber, verdrietig, droevig, ongelukkig, triest, weemoedig, droefgeestig, mistroostig, droef, triestig, vreugdeloos
bedroevend (bn) :
verdrietig, treurig, droevig, ellendig, triest, jammerlijk, betreurenswaardig, triestig, deerlijk, teleurstellend
verdrietig (bn) :
bedroefd, naar, treurig, droevig, bedrukt, triest, mistroostig, droef, tobberig, in de put, grijnig
spijtig (bn) :
jammer, sneu, kwalijk, triest, lelijk, betreurenswaardig, betreurenswaard, teleurstellend
donker (bn) :
somber, zwaar, laag, droevig, triest, dof, naargeestig, droefgeestig, opaak
troosteloos (bn) :
verlaten, somber, akelig, treurig, ellendig, triest, naargeestig, desolaat
bedroefd (bn) :
verdrietig, treurig, droevig, triest, rouwig, berouwvol
droef (bn) :
somber, treurig, neerslachtig, triest, mistroostig
tragisch (bn) :
somber, treurig, droevig, triest, smartelijk
triestig (bn) :
somber, treurig, droevig, ongelukkig, triest

woordverbanden van ‘triest’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c