ongelukkig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongelukkig (bn) :
droevig, ellendig, malheureus, onzalig, terneergeslagen, treurig, triestig, verdrietig
ongelukkig (bn) :
noodlottig, onfortuinlijk, onheilspellend, rampspoedig, rampzalig
ongelukkig (bn) :
gebrekkig, gehandicapt
ongelukkig (bn) :
jammer

als synoniem van een ander trefwoord:

ellendig (bn) :
afschuwelijk, akelig, armzalig, bedroevend, beroerd, erbarmelijk, gebrekkig, hopeloos, jammerlijk, klote, lamlendig, lamzalig, malheureus, miserabel, ongelukkig, onzalig, rampzalig, rottig, slecht, treurig, verlaten, verwenst
triest (bn) :
akelig, bedroefd, bedroevend, desolaat, droef, droevig, ellendig, erbarmelijk, jammerlijk, koud, melancholiek, naar, naargeestig, ongelukkig, somber, tragisch, treurig, triestig, troosteloos, verdrietig, zielig
droevig (bn) :
bedroefd, beroerd, droef, droefgeestig, malheureus, melancholiek, mistroostig, naar, naargeestig, neerslachtig, ongelukkig, smartelijk, somber, terneergeslagen, treurig, triest, verdrietig, zwaarmoedig
rampzalig (bn) :
catastrofaal, desastreus, ellendig, funest, godverlaten, heilloos, malheureus, noodlottig, ongelukkig, onzalig, rampspoedig, verderfelijk
treurig (bn) :
bedroefd, droef, droefgeestig, droevig, mistroostig, ongelukkig, somber, triest, triestig, verdrietig, vreugdeloos, weemoedig
rampspoedig (bn) :
calamiteus, catastrofaal, desastreus, noodlottig, ongelukkig, rampzalig
arm (bn) :
beklagenswaardig, deerniswekkend, ellendig, ongelukkig, zielig
noodlottig (bn) :
droevig, ongelukkig, onheilbrengend, rampspoedig, rampzalig
triestig (bn) :
droevig, ongelukkig, somber, treurig, triest
ongemakkelijk (bn) :
oncomfortabel, ongelukkig
onzalig (bn) :
ellendig, ongelukkig
slecht (bn) :
naar, ongelukkig
ellendig (bn) :
ongelukkig

woordverbanden van ‘ongelukkig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongelukkig
gelukkig, gezegend, gezond, goed, happy

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c