ongelukkig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongelukkig (bn) :
verdrietig, treurig, droevig, ellendig, onzalig, terneergeslagen, triestig, malheureus
ongelukkig (bn) :
rampzalig, onfortuinlijk, onheilspellend, noodlottig, rampspoedig
ongelukkig (bn) :
gehandicapt, gebrekkig
ongelukkig (bn) :
jammer

als synoniem van een ander trefwoord:

ellendig (bn) :
slecht, verlaten, beroerd, hopeloos, rampzalig, akelig, rottig, bedroevend, afschuwelijk, treurig, ongelukkig, gebrekkig, armzalig, lamlendig, verwenst, jammerlijk, miserabel, erbarmelijk, klote, onzalig, malheureus, lamzalig
triest (bn) :
bedroefd, somber, zielig, naar, koud, akelig, verdrietig, bedroevend, tragisch, treurig, droevig, ongelukkig, ellendig, troosteloos, jammerlijk, naargeestig, melancholiek, erbarmelijk, droef, desolaat, triestig
droevig (bn) :
somber, bedroefd, beroerd, naar, verdrietig, zwaarmoedig, treurig, neerslachtig, ongelukkig, triest, naargeestig, melancholiek, droefgeestig, mistroostig, droef, terneergeslagen, smartelijk, malheureus
rampzalig (bn) :
ongelukkig, ellendig, noodlottig, catastrofaal, funest, verderfelijk, godverlaten, desastreus, onzalig, heilloos, rampspoedig, malheureus
treurig (bn) :
bedroefd, somber, verdrietig, droevig, ongelukkig, triest, weemoedig, droefgeestig, mistroostig, droef, triestig, vreugdeloos
rampspoedig (bn) :
rampzalig, ongelukkig, noodlottig, catastrofaal, desastreus, calamiteus
arm (bn) :
zielig, ongelukkig, ellendig, deerniswekkend, beklagenswaardig
noodlottig (bn) :
rampzalig, droevig, ongelukkig, rampspoedig, onheilbrengend
triestig (bn) :
somber, treurig, droevig, ongelukkig, triest
ongemakkelijk (bn) :
ongelukkig, oncomfortabel
onzalig (bn) :
ongelukkig, ellendig
slecht (bn) :
naar, ongelukkig
ellendig (bn) :
ongelukkig

woordverbanden van ‘ongelukkig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongelukkig
gelukkig, gezegend, gezond, goed, happy

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c