gelukkig

als woordenboektrefwoord:

gelukkig:
bn. bw. (-er, -st), volkomen tevreden ; voorspoedig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gelukkig (bn):
blij, blijmoedig, gelukzalig, genietend, genotvol, happy, jolig, monter, opgetogen, tevreden, verheugd, voldaan, vreugdevol, vrolijk, zalig
gelukkig (bn):
fortuinlijk, gezegend, voorspoedig, welzalig, zegenrijk
gelukkig (bn):
goed, plezierig, voorspoedig
gelukkig (bn):
begenadigd
gelukkig (bw):
gelukkigerwijs, gelukkigerwijze, goddank, toevallig, toevalligerwijs, toevalligerwijze

als synoniem van een ander trefwoord:

plezierig (bn) :
aangenaam, aardig, amusant, behaaglijk, charmant, fijn, gelukkig, gemakkelijk, genoeglijk, gezellig, goed, grappig, jofel, lekker, leuk, lollig, plezant, prettig, vermakelijk, vlot
blij (bn) :
blijde, blijmoedig, gelukkig, genietend, genotvol, jolig, monter, opgelucht, opgeruimd, opgetogen, opgewekt, tevreden, verblijd, vergenoegd, verheugd, vrolijk
monter (bn) :
blij, blijmoedig, fris, gelukkig, genotvol, jolig, kwiek, opgeruimd, opgewekt, plezierig, vreugdevol, vrolijk, wakker
voorspoedig (bn) :
bloeiend, florerend, florissant, gelukkig, vlot, welvarend, zegenrijk
verheugd (bn) :
blij, gelukkig, glunder, opgetogen, opgewekt, tevreden, vrolijk
voldaan (bn) :
content, gelukkig, ingenomen, tevreden, verzadigd
zalig (bn) :
gelukkig, gelukzalig, gezegend
vrolijk (bn) :
gelukkig, genietend, genotvol
fortuinlijk (bn) :
gelukkig, voorspoedig
toevallig (bw) :
gelukkig, gelukkigerwijs, gelukkigerwijze

woordverbanden van ‘gelukkig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
gelukkig, gelukzalig, tevreden, vergenoegd, welzalig, zalig

Gelukkig — gelukzalig — tevreden — vergenoegd — welzalig — zalig. Tevreden noemt men hem, wiens gemoedsrust door geen onbevredigde wenschen gestoord wordt; vergenoegd hem, die zijne tevredenheid door eene opgeruimde stemming kenbaar maakt; gelukkig hem, dien hetgeen hij bezit zoo volkomen bevredigt, dat er als het ware niets te wenschen voor hem overblijft en hij onder den indruk verkeert van zijn gunstig lot; gelukzalig of welgelukzalig duidt een hoogeren trap van geluk aan dan gelukkig; eigenlijk beteekent het een gelukkig lot hebbend; zalig, eigenlijk goed (gelukkig), duidt thans hel bezit aan van het hoogste geluk, dat men zich denken kan; ovenzoo welzalig. Ik ben tevreden over uw gedrag. Wat ziet hij er tegenwoordig altijd vergenoegd uit! Wij gevoelen ons op onze nieuwe woonplaats zoo gelukkig, dat wij er ons geheele leven hopen te blijven. Ik wensch u een gelukzalig nieuwjaar, zooals men in Gelderland zegt. Ieder hoopt zalig te worden na den dood.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
gelukkig, zalig, gelukzalig

GELUKKIG, ZALIG, GELUKZALIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 204.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gelukkig
ongelukkig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.214.184.223.

debug info: 0.0028 c