gunstig

als woordenboektrefwoord:

gunstig:
bn. bw. (-er, -st), welwillend ; voordelig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gunstig (bn):
aangenaam, bevorderlijk, favorabel, gelegen, goed, goedgezind, hoopgevend, opportuun, positief, riant, rooskleurig, schoon, veelbelovend, voordelig

als synoniem van een ander trefwoord:

voordelig (bn) :
batig, billijk, favorabel, goedkoop, gunstig, laag, lonend, lucratief, nuttig, profijtelijk, profijtig, profitabel, rendabel, vruchtbaar, winstgevend
veelbelovend (bn) :
geruststellend, gunstig, hoopgevend, hoopvol, rooskleurig, verblijdend
bevorderlijk (bn) :
behulpzaam, bevorderend, dienstig, gunstig, nuttig
gewenst (bn) :
geraden, gunstig, opportuun, raadzaam, wenselijk
positief (bn) :
bevestigend, gunstig, opbouwend, welwillend
nut (bn) :
goed, gunstig, nuttig, welbesteed
gelegen (bn) :
geschikt, gunstig, passend
goedgezind (bn) :
genegen, gunstig
riant (bn) :
gunstig, hoopvol
mooi (bn) :
gunstig
schoon (bn) :
gunstig

woordverbanden van ‘gunstig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
genegen, gunstig, genadig, geneigd

GENEGEN, GUNSTIG, GENADIG, GENEIGD

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 207.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gunstig
benard, ongunstig
zie ook:
gunstig zijn

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.15.142.

debug info: 0.0027 c