vruchtbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vruchtbaar (bn) :
voordelig, productief, winstgevend, rendabel, profijtelijk, arbeidsproductief
vruchtbaar (bn) :
rijk, overvloedig, welig
vruchtbaar (bn) :
voortbrengend, fertiel
vruchtbaar (bn) :
creatief
vruchtbaar (bn) :
vet

als synoniem van een ander trefwoord:

voordelig (bn) :
nuttig, goedkoop, vruchtbaar, gunstig, laag, winstgevend, lonend, lucratief, rendabel, billijk, profijtelijk, profitabel, batig, favorabel, profijtig
winstgevend (bn) :
voordelig, vruchtbaar, productief, lonend, lucratief, rendabel, profijtelijk, renderend, profitabel
creatief (bn) :
origineel, vindingrijk, vruchtbaar, artistiek, scheppend, inventief, fantasierijk, fantasievol
geslaagd (bn) :
vruchtbaar, succesvol, lonend, succesrijk, gelukt
dankbaar (bn) :
vruchtbaar, lonend, voldoening gevend
sappig (bn) :
vruchtbaar, welig
potent (bn) :
vruchtbaar
productief (bn) :
vruchtbaar
vet (bn) :
vruchtbaar

woordverbanden van ‘vruchtbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

vruchtbaar
arm, onvruchtbaar, steriel

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c