onvruchtbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onvruchtbaar (bn) :
impotent, improductief, infertiel, steriel
onvruchtbaar (bn) :
ijdel, vruchteloos
onvruchtbaar (bn) :
bar, dor, schraal

als synoniem van een ander trefwoord:

mager (bn) :
dor, gering, magertjes, onbeduidend, onvruchtbaar, pover, schraal, schraaltjes, sobertjes
dor (bn) :
dood, droog, onvruchtbaar, schraal, uitgedroogd, verdroogd, verschrompeld
schraal (bn) :
dor, droog, dun, iel, kwarrig, onvruchtbaar
bar (bn) :
kaal, naakt, onbegroeid, onvruchtbaar
contraproductief (bn) :
nadelig, onvruchtbaar, schadelijk
schriel (bn) :
dor, kaal, onvruchtbaar
arm (bn) :
onvruchtbaar, schraal
steriel (bn) :
dor, onvruchtbaar
vruchteloos (bn) :
onvruchtbaar
vaar (zn) :
onvruchtbaar

woordverbanden van ‘onvruchtbaar’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bar:
kaal, naakt, onvruchtbaar, schraal, dor, doods
mager:
onvruchtbaar
vergeefs:
vruchteloos, onvruchtbaar, nutteloos, onnut, nodeloos, verloren, ijdel

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bar, dor, onvruchtbaar, schraal, woest

Weinig of niets voortbrengend. Bar, dat de dubbele beteekenis heeft van naakt, bloot, en van koud, duidt aan dat ergens niets groeit, of dat er niets kan groeien, dat het er kaal is. Eene barre rots. Het barre Noorden. Dor ziet alleen op gebrek aan vocht, aan levenssappen. Eene dorre vlakte. Schraal geeft alleen een gemis aan voedende bestanddeelen te kennen, doch sluit geene totale onvruchtbaarheid in. Een schrale grond is dus beter dan een barre of dorre. Woest duidt aan, dat eene plaats de kenteekenen draagt, dat er de zorgende hand van den mensch ontbreekt, dat zij nog in haar natuurstaat verkeert. Een woest oord. De aarde was woest en ledig. Onvruchtbaar heeft de algemeene beteekenis met de bepaalde bijgedachte, dat aan den grond het vermogen om voort te brengen ontbreekt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 201:

bar, dor, schraal, woest, onvruchtbaar, onbebouwd

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onvruchtbaar
vruchtbaar

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c