vergeefs

als woordenboektrefwoord:

vergeefs:
bn. bw. vruchteloos ; nutteloos.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vergeefs (bn) :
ijdel, nutteloos, tevergeefs, voor niets, vruchteloos, zinloos

als synoniem van een ander trefwoord:

beuzelachtig (bn) :
flauw, futiel, ijdel, keutelachtig, nietig, nietszeggend, nutteloos, onbeduidend, onbelangrijk, onbetekenend, vergeefs, waardeloos
ijdel (bn) :
doelloos, nutteloos, tevergeefs, vergeefs, voor niets, vruchteloos, zinloos
tevergeefs (bn) :
ijdel, nutteloos, vergeefs, verloren moeite, voor niets, vruchteloos
vruchteloos (bn) :
doelloos, ijdel, mislukt, nutteloos, tevergeefs, vergeefs
nutteloos (bn) :
ijdel, vergeefs, verloren, vruchteloos
zinloos (bn) :
doelloos, nutteloos, vergeefs
hopeloos (bn) :
uitzichtloos, vergeefs
verloren (bn) :
nutteloos, vergeefs

woordverbanden van ‘vergeefs’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 377:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0049 c