vruchteloos

als woordenboektrefwoord:

vruchteloos:
bn. bw. (...lozer, meest -) vergeefs.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vruchteloos (bn):
doelloos, ijdel, mislukt, nutteloos, tevergeefs, vergeefs
vruchteloos (bn):
onvruchtbaar

als synoniem van een ander trefwoord:

ijdel (bn) :
doelloos, nutteloos, tevergeefs, vergeefs, voor niets, vruchteloos, zinloos
tevergeefs (bn) :
ijdel, nutteloos, vergeefs, verloren moeite, voor niets, vruchteloos
vergeefs (bn) :
ijdel, nutteloos, tevergeefs, voor niets, vruchteloos, zinloos
nutteloos (bn) :
ijdel, vergeefs, verloren, vruchteloos
onvruchtbaar (bn) :
ijdel, vruchteloos

woordverbanden van ‘vruchteloos’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
onnut, nutteloos, vruchteloos, zonder baat, vergeefs, te geef, om niet, om godswil

ONNUT, NUTTELOOS, VRUCHTELOOS, ZONDER BAAT, VERGEEFS, TE GEEF, OM NIET, OM GODSWIL

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 377.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c