nutteloos

als woordenboektrefwoord:

nutteloos:
bn. bw. (...lozer, -t), zonder nut, vruchteloos.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

nutteloos (bn):
doelloos, nodeloos, onbruikbaar, ondienstig, onnodig, onnut, overbodig, overtollig, zinloos
nutteloos (bn):
ijdel, vergeefs, verloren, vruchteloos

als synoniem van een ander trefwoord:

beuzelachtig (bn) :
flauw, futiel, ijdel, keutelachtig, nietig, nietszeggend, nutteloos, onbeduidend, onbelangrijk, onbetekenend, vergeefs, waardeloos
ijdel (bn) :
doelloos, nutteloos, tevergeefs, vergeefs, voor niets, vruchteloos, zinloos
tevergeefs (bn) :
ijdel, nutteloos, vergeefs, verloren moeite, voor niets, vruchteloos
vergeefs (bn) :
ijdel, nutteloos, tevergeefs, voor niets, vruchteloos, zinloos
onnodig (bn) :
ijdel, nodeloos, nutteloos, overbodig, overtollig, zinloos
vruchteloos (bn) :
doelloos, ijdel, mislukt, nutteloos, tevergeefs, vergeefs
overbodig (bn) :
ijdel, nutteloos, onnodig, onnut, overtollig, redundant
zinloos (bn) :
doelloos, nutteloos, vergeefs
verloren (bn) :
nutteloos, vergeefs

woordverbanden van ‘nutteloos’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
onnut, nutteloos, vruchteloos, zonder baat, vergeefs, te geef, om niet, om godswil

ONNUT, NUTTELOOS, VRUCHTELOOS, ZONDER BAAT, VERGEEFS, TE GEEF, OM NIET, OM GODSWIL

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 377.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

nutteloos
nuttig, zinvol

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0023 c