onbruikbaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

nutteloos (bn) :
doelloos, nodeloos, onbruikbaar, ondienstig, onnodig, onnut, overbodig, overtollig, zinloos
onmogelijk (bn) :
onbestaanbaar, onbruikbaar, ondoenlijk, onhaalbaar, onuitvoerbaar, uitgesloten
ondeugdelijk (bn) :
armzalig, gebrekkig, knudde, onbruikbaar, onsolide, onsterk, slecht, snert
onbekwaam (bn) :
incapabel, onbedreven, onbevoegd, onbruikbaar, ongeschikt
waardeloos (bn) :
nietswaardig, onbruikbaar, ongeldig, onnut
loos (bn) :
leeg, onbruikbaar, waardeloos
ongeschikt (zn) :
onbruikbaar, ondienstig, ondoelmatig, ongepast, ongewenst, ontoepasselijk

woordverbanden van ‘onbruikbaar’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onbruikbaar
bruikbaar

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c