nietswaardig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onbeduidend (bn) :
bescheiden, beuzelachtig, futiel, gering, ijdel, irrelevant, klein, lullig, miniem, nestig, nietig, nietsbetekenend, nietswaardig, nietszeggend, onaanzienlijk, onbelangrijk, onbenullig, onbetekenend, onnozel, snert, weinigzeggend
schandelijk (bn) :
afschuwelijk, beledigend, ergerlijk, godgeklaagd, godvergeten, heiligschennend, honteus, infaam, laag, laaghartig, min, nietswaardig, onedel, oneervol, onterend, onwaardig, scandaleus, schaamteloos, schandalig, vloekwaardig
laag (bn) :
abject, eerloos, gemeen, gering, karakterloos, klein, laag-bij-de-gronds, min, nietswaardig, onedel, plat, ploerterig, schandelijk, serviel, slecht, snood, verachtelijk, vilein, vuig, vuil, vulgair, laaghartig
futiel (bn) :
armzalig, miniem, nietig, nietswaardig, onbeduidend, onbetekenend, verwaarloosbaar
pet (bn) :
flut, knudde, naatje, nietswaardig, waardeloos
miserabel (bn) :
lamlendig, min, nietswaardig, verachtelijk
waardeloos (bn) :
nietswaardig, onbruikbaar, ongeldig, onnut
lorrig (bn) :
nietswaardig, prullig
voddig (bn) :
nietswaardig

woordverbanden van ‘nietswaardig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

lorrig:
prullig, voddig, nietswaardig, onbeduidend
nietswaardig:
lorrig

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

nietig, nietswaardig

Wat geen waarde heeft. Nietswaardig is sterker dan nietig. Het ziet vooral op gebrek aan innerlijke waarde, en staat verder gelijk met onwaardig, slecht, gemeen (zie gemeen). Een vonnis nietig verklaren. Eene nietige (onbeteekenende) uitvlucht. Een nietig (onbeduidend) mensch. Een nietswaardig mensch = iemand zonder karakter of zedelijkheid.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 480:

nietswaardig, nietig

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c