miniem

als woordenboektrefwoord:

miniem:
bn. zeer gering.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

miniem (bn) :
onbeduidend, onaanzienlijk, verwaarloosbaar
miniem (bn) :
klein, mini, gering, minuscuul
miniem (zn) :
pupil, jongere, junior, jeugdspeler, jeugdlid

als synoniem van een ander trefwoord:

onbeduidend (bn) :
onbelangrijk, lullig, bescheiden, klein, snert, ijdel, onnozel, nietszeggend, onbenullig, gering, nietig, irrelevant, onbetekenend, onaanzienlijk, miniem, futiel, nietswaardig, weinigzeggend, beuzelachtig, nietsbetekenend, nestig
futiel (bn) :
armzalig, onbeduidend, nietig, onbetekenend, miniem, nietswaardig, verwaarloosbaar
onaanzienlijk (bn) :
onbelangrijk, klein, gering, onbetekenend, miniem, petieterig
klein (bn) :
eng, min, laag, subtiel, krap, zwak, smal, nipt, miniem
microscopisch (bn) :
minuscuul, miniem
pupil (zn) :
miniem

woordverbanden van ‘miniem’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

miniem
enorm

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c