Synoniemen.net gebruikt cookies en vergelijkbare technologie├źn ("cookies"), onder andere om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Dat houdt in dat synoniemen.net het gedrag van bezoekers vastlegt, analyseert en deelt en zo de website beter afstemt op de interesses van de bezoeker. Cookies van Improve Digital en AppNexus kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen, gedragsgegevens te delen en artikelen aan te bevelen op synoniemen.net die aansluiten op je interesses.

Lees meer over ons privacy-beleid.

cookies accepteren

cookies niet accepteren


gering

als woordenboektrefwoord:

gering:
bn. bw. (-er, -st), onaanzienlijk ; klein.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

gering (bn):
klein, luttel, mager, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, onbetekenend, pover, schamel, summier
gering (bn):
dunnetjes, licht, matig, schaars, schraal, zwak
gering (bn):
gemeen, laag, laaghartig, min, snood
gering (bn):
beperkt, bescheiden, klein
gering (bn):
nederig
gering (bn):
weinig

als synoniem van een ander trefwoord:

onbeduidend (bn) :
bescheiden, beuzelachtig, futiel, gering, ijdel, irrelevant, klein, lullig, miniem, nestig, nietig, nietsbetekenend, nietswaardig, nietszeggend, onaanzienlijk, onbelangrijk, onbenullig, onbetekenend, onnozel, snert, weinigzeggend
klein (bn) :
beperkt, bescheiden, dun, gering, kort, luttel, miezerig, nietig, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, onbetekenend, petieterig, peuterig, pietepeuterig, pieterig, popperig, pover, prullerig, schamel, summier
laag (bn) :
abject, eerloos, gemeen, gering, karakterloos, klein, laag-bij-de-gronds, min, nietswaardig, onedel, plat, ploerterig, schandelijk, serviel, slecht, snood, verachtelijk, vilein, vuig, vuil, vulgair, laaghartig
schraal (bn) :
arm, armelijk, armoedig, armzalig, behoeftig, gering, iel, karig, krap, mager, miezerig, onaanzienlijk, ontoereikend, pover, schaars, schamel, schriel, sober, zwak
onbelangrijk (bn) :
armzalig, beuzelachtig, gering, niet van belang, onaanzienlijk, onbeduidend, onbenullig, onbetekenend, prutserig, triviaal
onbetekenend (bn) :
beuzelachtig, gering, gewoon, middelmatig, nietig, nietsbetekenend, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, ondermaats
ordinair (bn) :
alledaags, banaal, gebruikelijk, gemeen, gering, gewoon, min, minderwaardig, onbeschaafd, plat, smakeloos, vulgair
mager (bn) :
dor, gering, magertjes, onbeduidend, onvruchtbaar, pover, schraal, schraaltjes, sobertjes
inferieur (bn) :
gering, lager, minder, minderwaardig, ondergeschikt, ondermaats, ondeugdelijk, slecht
onaanzienlijk (bn) :
gering, klein, miniem, onbelangrijk, onbetekenend, petieterig
matig (bn) :
dunnetjes, gering, karig, mediocre, middelmatig, zozo
weinig (bn) :
gering, karig, luttel, minst, poco, schaars, spaarzaam
marginaal (bn) :
bijkomstig, gering, onbelangrijk, ondergeschikt
beperkt (bn) :
bekrompen, eng, geborneerd, gering, klein, matig
zwak (bn) :
gering, klein, licht, mager, nietig, zacht
min (bn) :
gering, geringschattend, klein
miniem (bn) :
gering, klein, mini, minuscuul
sober (bn) :
gering, karig, schraal
summier (bn) :
gering, klein, schaars
smal (bn) :
gering, klein, krap
misselijk (bn) :
gering, mis
mis (bn) :
gering
min (bw) :
gering, laag, minder, onvoldoende, weinig
kort (bw) :
even, gering, summier, vluchtig
licht (bw) :
gering

woordverbanden van ‘gering’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Keur van Nederlandsche Synoniemen (1922)*:

in hedendaagse spelling:
gering, klein, weinig, nietig

227. Gedag — klein — weinig — nietig. Geen aanzienlijke grootte hebbende.

Klein let hierbij vooral op de afmetingen; gering op de waarde, 't aanzien of 't belang; weinig op de hoeveelheid, terwijl nietig beteekent: zoo klein, dat het bijna niet opgemerkt wordt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

gering
aanmerkelijk, aanzienlijk, belangrijk, bende, boel, ettelijke, gewichtig, hoop, kapitaal, massa, relevant, respectabel, sterk, stoot, tig, veel, voornaam

bij andere sites:

synoniemen-sites:
Alexandria - Interglot - ONW - MijnWoordenboek
woordenboeken:
ANW - WNT - Van Dale Hedendaags Nederlands - WikiWoordenboek - puzzelwoordenboek
oorsprong:
etymologiebank
zinsverband:
context
vertalen:
naar het
overige:
Citaten - Wikipedia - Google

debug info: 0.0022 c