geringschattend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

smalend (bn) :
geringschattend, honend, hooghartig, minachtend, misprijzend
min (bn) :
gering, geringschattend, klein

woordverbanden van ‘geringschattend’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c