smalend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

smalend (bn):
geringschattend, honend, hooghartig, minachtend, misprijzend

als synoniem van een ander trefwoord:

honend (bn) :
beledigend, minachtend, sarcastisch, smadelijk, smalend, uitjouwend

woordverbanden van ‘smalend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0015 c