bits

als woordenboektrefwoord:

bits:
bn. bw. (-er, -t), onvriendelijk; spijtig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bits (bn) :
bijtend, scherp, onvriendelijk, nijdig, kortaf, opvliegend, snauwerig, pinnig, vinnig, wrevelig, snibbig, spinnig, bitsig

als synoniem van een ander trefwoord:

scherp (bn) :
puntig, bijtend, snel, hoekig, stekelig, onvriendelijk, sarcastisch, bitter, snijdend, beledigend, venijnig, wrang, bits, vinnig, getand, bars, kantig, vlijmend, snerpend, kwetsend, hekelig
onvriendelijk (bn) :
afwijzend, grimmig, boos, vijandig, zuur, scherp, onaangenaam, onaardig, kattig, stug, bits, nors, stuurs, bokkig, onheus, bars, onvriendschappelijk, onvoorkomend, onbereidwillig, bitsig
wrevelig (bn) :
knorrig, grimmig, geërgerd, verbitterd, boos, geïrriteerd, nijdig, ontstemd, bits, nors, kribbig, chagrijnig, gallisch, korzelig, kniezerig, kregel, misnoegd
nors (bn) :
knorrig, streng, boos, zuur, onvriendelijk, kortaf, ruw, stug, bits, stuurs, bokkig, chagrijnig, wrevelig, bruusk, korzelig, bars, snibbig, misnoegd, gemelijk
kregel (bn) :
geërgerd, geïrriteerd, driftig, prikkelbaar, weerbarstig, bits, wrevelig, korzelig, kittelorig
bijtend (bn) :
giftig, scherp, stekelig, sarcastisch, fel, hatelijk, venijnig, wrang, bits, vinnig, grievend
kortaf (bn) :
geprikkeld, geërgerd, kort, onvriendelijk, stug, bits, vinnig, bruusk, korzelig, bars
venijnig (bn) :
giftig, boos, kwaadaardig, hatelijk, boosaardig, bits
vinnig (bn) :
grimmig, scherp, kortaf, venijnig, bits, nijdassig
snauwerig (bn) :
kortaf, bits, nors, bars, snibbig, kwaaiig
kort (bn) :
kortaf, bits, vinnig, bars
bitter (bn) :
scherp, bits, schamper

woordverbanden van ‘bits’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Het tegenovergestelde van vriendelijk en zacht. Onvriendelijk zegt niets anders dan dit. De andere woorden versterken dit begrip op verschillende wijzen. Scherp en bijtend zien meer op hetgeen men zegt (eene scherpe verwijting, bijtende scherts); bits, op den toon, waarop het gezegd wordt (een bits antwoord); spijtig onderstelt min of meer teleurstelling, gekwetste eigenliefde, iets wat ook in bitter gelegen is, terwijl aan schamper iets hoonends eigen is. Snibbig (kort aangebonden, snauwerig) en vinnig (scherp, venijnig) worden inzonderheid van vrouwen gebezigd.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 369:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 150:

schamper, bits

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 362:

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

bits
aardig, attent, hoffelijk, mild, vriendelijk

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord
zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0259 c