hatelijk

als woordenboektrefwoord:

hatelijk:
bn. bw. (-er, -st), vijandig; stekelig.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

hatelijk (bn) :
spottend, gemeen, bijtend, vuil, kwaadaardig, sarcastisch, gezouten, onuitstaanbaar, boosaardig, tergend, honend, grievend, nurks, krenkend, odieus

als synoniem van een ander trefwoord:

boosaardig (bn) :
duivels, slecht, grimmig, boos, moedwillig, vals, hatelijk, nijdig, venijnig, kwaadwillig, malicieus, duivelachtig, arglistig
bijtend (bn) :
giftig, scherp, stekelig, sarcastisch, fel, hatelijk, venijnig, wrang, bits, vinnig, grievend
vuil (bn) :
gemeen, oneerlijk, min, laag, vals, bedorven, hatelijk, kwaad, nijdig, boosaardig, laaghartig
sarcastisch (bn) :
spottend, bijtend, scherp, hatelijk, cynisch, wrang, schamper, honend
krenkend (bn) :
vernederend, pijnlijk, hatelijk, beledigend, grievend, kwetsend
venijnig (bn) :
giftig, boos, kwaadaardig, hatelijk, boosaardig, bits
stekelig (bn) :
hatelijk, satirisch, hekelig, satiriek
giftig (bn) :
bijtend, hatelijk

woordverbanden van ‘hatelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

hatelijk
hartelijk

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0149 nc