vernederend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

beledigend (bn) :
aanstotelijk, eerkrenkend, eerrovend, ergerlijk, gewelddadig, grievend, honend, injurieus, krenkend, kwetsend, lasterlijk, schandelijk, scherp, smadelijk, smadend, stotend, vernederend, weerzinwekkend
smadelijk (bn) :
beledigend, honend, injurieus, oneervol, onterend, schandelijk, vernederend
krenkend (bn) :
beledigend, grievend, hatelijk, kwetsend, pijnlijk, vernederend
onterend (bn) :
krenkend, schandelijk, schendig, smadelijk, vernederend
krenkend (bn) :
onterend, vernederend
slaafs (bn) :
vernederend

woordverbanden van ‘vernederend’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0027 c