schandelijk

als woordenboektrefwoord:

schandelijk:
bn. bw. (-er, -st), schande veroorzakende; onterend.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schandelijk (bn):
afschuwelijk, beledigend, ergerlijk, godgeklaagd, godvergeten, heiligschennend, honteus, infaam, laag, laaghartig, min, nietswaardig, onedel, oneervol, onterend, onwaardig, scandaleus, schaamteloos, schandalig, vloekwaardig
schandelijk (bw):
erg, ernstig, verschrikkelijk

als synoniem van een ander trefwoord:

laag (bn) :
abject, eerloos, gemeen, gering, karakterloos, klein, laag-bij-de-gronds, min, nietswaardig, onedel, plat, ploerterig, schandelijk, serviel, slecht, snood, verachtelijk, vilein, vuig, vuil, vulgair, laaghartig
beledigend (bn) :
aanstotelijk, eerkrenkend, eerrovend, ergerlijk, gewelddadig, grievend, honend, injurieus, krenkend, kwetsend, lasterlijk, schandelijk, scherp, smadelijk, smadend, stotend, vernederend, weerzinwekkend
min (bn) :
beroerd, gemeen, klein, kleingeestig, laag, laag-bij-de-gronds, laaghartig, miserabel, onwaardig, ordinair, pieterig, schandelijk, schunnig, slecht, verachtelijk
ongehoord (bn) :
buitengewoon, grenzeloos, onbehoorlijk, onfatsoenlijk, ongekend, ongelofelijk, schandelijk, uniek
honds (bn) :
cynisch, gemeen, grof, lomp, onbeschaamd, onbeschoft, onvriendelijk, ruw, schandelijk
smadelijk (bn) :
beledigend, honend, injurieus, oneervol, onterend, schandelijk, vernederend
laaghartig (bn) :
gemeen, infaam, klein, laag, min, plat, schandelijk, slecht, verachtelijk
zedeloos (bn) :
losbandig, onfatsoenlijk, ontuchtig, onzedelijk, schandelijk, slecht
affreus (bn) :
afschuwelijk, horribel, schandelijk, vreselijk, walgelijk
onterend (bn) :
krenkend, schandelijk, schendig, smadelijk, vernederend
erg (bn) :
bar, gortig, kwalijk, schandelijk, slecht, verdorven
infaam (bn) :
eerloos, geschandvlekt, schandelijk, trouweloos
onwaardig (bn) :
min, onbetamelijk, schandelijk, verachtelijk
verfoeilijk (bn) :
scandaleus, schandalig, schandelijk, slecht
misdadig (bn) :
schandalig, schandelijk, verschrikkelijk
godvergeten (bn) :
goddeloos, schandalig, schandelijk, snood
schandalig (bn) :
schandaleus, schandelijk
honteus (bn) :
schandelijk
verschrikkelijk (bw) :
crimineel, erbarmelijk, erg, hard, heidens, hopeloos, ondraaglijk, schandelijk, schrikbarend, schromelijk, slecht, verdraaid, zeer

woordverbanden van ‘schandelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.208.126.130.

debug info: 0.0025 c