karakterloos

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

karakterloos (bn) :
nietszeggend, onpersoonlijk, saai
karakterloos (bn) :
halfslachtig, slap, willoos
karakterloos (bn) :
laag, laf

als synoniem van een ander trefwoord:

laag (bn) :
abject, eerloos, gemeen, gering, karakterloos, klein, laag-bij-de-gronds, min, nietswaardig, onedel, plat, ploerterig, schandelijk, serviel, slecht, snood, verachtelijk, vilein, vuig, vuil, vulgair, laaghartig
laf (bn) :
gemeen, karakterloos, onedel
conventioneel (bn) :
afgezaagd, karakterloos
lullig (bn) :
karakterloos
gewoon (bw) :
karakterloos, onbetekenend

woordverbanden van ‘karakterloos’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c