eerloos

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eerloos (bn) :
laag, gewetenloos
eerloos (bn) :
roemloos

als synoniem van een ander trefwoord:

laag (bn) :
slecht, plat, gemeen, klein, min, vuil, schandelijk, gering, verachtelijk, vulgair, eerloos, laaghartig, onedel, vilein, abject, nietswaardig, vuig, ploerterig, karakterloos, laag-bij-de-gronds, snood, serviel
infaam (bn) :
schandelijk, eerloos, trouweloos, geschandvlekt
smadelijk (bn) :
oneervol, verachtelijk, eerloos
roemloos (bn) :
oneervol, eerloos

woordverbanden van ‘eerloos’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

eerloos, oneerlijk

Oneerlijk is hij, die (hetzij in een enkel geval, hetzij in den regel), zoowel in eigenlijken als in figuurlijken zin, niet iedereen geeft wat hem rechtens toekomt; dus ook hij, die anders zegt, dan hij het meent. Eerloos is hij, die door slecht gedrag zijne eer verloren heeft. Iemand eerloos verklaren. Oneerlijkheid kan leiden tot eerloosheid.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 413:

eerloos, oneerlijk

in Nederduitsche synonymen (1836), band 2, blz. 325:

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, blz. 34:

oneerlijk, eerloos

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

eerloos
eervol

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c