eerloos

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

eerloos (bn):
gewetenloos, laag
eerloos (bn):
roemloos

als synoniem van een ander trefwoord:

laag (bn) :
abject, eerloos, gemeen, gering, karakterloos, klein, laag-bij-de-gronds, min, nietswaardig, onedel, plat, ploerterig, schandelijk, serviel, slecht, snood, verachtelijk, vilein, vuig, vuil, vulgair, laaghartig
infaam (bn) :
eerloos, geschandvlekt, schandelijk, trouweloos
smadelijk (bn) :
eerloos, oneervol, verachtelijk
roemloos (bn) :
eerloos, oneervol

woordverbanden van ‘eerloos’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
eerloos, oneerlijk

Eerloos — oneerlijk. Oneerlijk is hij, die (hetzij in een enkel geval, hetzij in den regel), zoowel in eigenlijken als in figuurlijken zin, niet iedereen geeft wat hem rechtens toekomt; dus ook hij, die anders zegt, dan hij het meent. Eerloos is hij, die door slecht gedrag zijne eer verloren heeft. Iemand eerloos verklaren. Oneerlijkheid kan leiden tot eerloosheid.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
eerloos, oneerlijk

EERLOOS, ONEERLIJK

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 413.

in hedendaagse spelling:
kaal, verarmd, berooid, schamel, eerloos, naakt, bloot, ontbloot, verstoken, verlaten, desolaat

KAAL, VERARMD, BEROOID, SCHAMEL, EERLOOS, NAAKT, BLOOT, ONTBLOOT, VERSTOKEN, VERLATEN, DESOLAAT

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 325.

in hedendaagse spelling:
oneerlijk, eerloos

ONEERLIJK, EERLOOS

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 34.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

eerloos
eervol

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c