schamel

als woordenboektrefwoord:

schamel:
bn. bw. (-er, -st), armoedig; gering.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

schamel (bn):
armoedig, armzalig, onaanzienlijk
schamel (bn):
armzalig, mager, pover, slecht

als synoniem van een ander trefwoord:

klein (bn) :
beperkt, bescheiden, dun, gering, kort, luttel, miezerig, nietig, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, onbetekenend, petieterig, peuterig, pietepeuterig, pieterig, popperig, pover, prullerig, schamel, summier
schraal (bn) :
arm, armelijk, armoedig, armzalig, behoeftig, gering, iel, karig, krap, mager, miezerig, onaanzienlijk, ontoereikend, pover, schaars, schamel, schriel, sober, zwak
arm (bn) :
armelijk, armlastig, armoedig, behoeftig, berooid, bezitloos, doodarm, kaal, misdeeld, nooddruftig, noodlijdend, onbemiddeld, onvermogend, schamel, straatarm
armoedig (bn) :
armelijk, armetierig, armzalig, behoeftig, erbarmelijk, haveloos, kaal, karig, kommerlijk, nooddruftig, schabberig, schamel, schraal, sjofel
gering (bn) :
klein, luttel, mager, onaanzienlijk, onbeduidend, onbelangrijk, onbetekenend, pover, schamel, summier
behoeftig (bn) :
arm, armelijk, armoedig, berooid, indigent, kommerlijk, nooddruftig, noodlijdend, schamel, schraal
pover (bn) :
armetierig, armzalig, dun, karig, povertjes, schamel, schraal
bekrompen (bn) :
armetierig, armoedig, karig, pover, schamel
kaal (bn) :
afgesleten, schamel, sleets
armelijk (bn) :
armetierig, schamel

woordverbanden van ‘schamel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
kaal, verarmd, berooid, schamel, eerloos, naakt, bloot, ontbloot, verstoken, verlaten, desolaat

KAAL, VERARMD, BEROOID, SCHAMEL, EERLOOS, NAAKT, BLOOT, ONTBLOOT, VERSTOKEN, VERLATEN, DESOLAAT

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 325.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0022 c