onbemiddeld

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onbemiddeld (bn) :
arm, onvermogend

als synoniem van een ander trefwoord:

arm (bn) :
armelijk, armlastig, armoedig, behoeftig, berooid, bezitloos, doodarm, kaal, misdeeld, nooddruftig, noodlijdend, onbemiddeld, onvermogend, schamel, straatarm
kaal (bn) :
arm, armelijk, armoedig, armzalig, haveloos, onbemiddeld, schabberig, shabby, sjofel, verarmd, versleten
onvermogend (bn) :
insolvabel, onbemiddeld

woordverbanden van ‘onbemiddeld’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onbemiddeld
bemiddeld

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.021 nc