beperkt

als woordenboektrefwoord:

beperkt:
bn. (-er, -st), verkleind, verminderd ; bekrompen, gering.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

beperkt (bn) :
matig, eng, klein, bekrompen, gering, geborneerd
beperkt (bn) :
verkleind, verminderd, ingekrompen
beperkt (bn) :
eindig, begrensd, gelimiteerd

als synoniem van een ander trefwoord:

klein (bn) :
bescheiden, onbelangrijk, beperkt, dun, kort, onbeduidend, miezerig, gering, nietig, onbetekenend, onaanzienlijk, pietepeuterig, prullerig, schamel, popperig, summier, peuterig, pover, petieterig, luttel, pieterig
bekrompen (bn) :
beperkt, kortzichtig, conventioneel, dom, burgerlijk, krenterig, kleingeestig, stompzinnig, dorps, kleinburgerlijk, verstompt, provinciaals, mesquin, huisbakken, enggeestig, kleinsteeds, enghartig, geborneerd
geborneerd (bn) :
beperkt, kortzichtig, bekrompen, dom, kleingeestig, kleinburgerlijk, benepen, enghartig
kortzichtig (bn) :
beperkt, bekrompen, dom, kleingeestig, geborneerd
schaars (bn) :
beperkt, zeldzaam, raar, dun gezaaid
eng (bn) :
beperkt, bekrompen, benepen
gering (bn) :
bescheiden, beperkt, klein
kleinschalig (bn) :
beperkt, fijnschalig
relatief (bn) :
beperkt, onvolledig
eindig (bn) :
beperkt, begrensd
eenzijdig (bn) :
beperkt

woordverbanden van ‘beperkt’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Bekrompen is in het algemeen, wat niet ruim genoeg is. De bekrompene velt een scheef oordeel, omdat zijn verstand te beperkt of te weinig ontwikkeld is; de bevooroordeelde, omdat hij eigen inzichten en overeengekomen voorschriften als een onfeilbaren toetssteen beschouwt; de eenzijdige, omdat hij slechts sommige punten van beschouwing in het oog vat, en de andere verwaarloost; de partijdige, omdat hij zich laat be-heerschen door vooringenomenheid, belang of weerzin. Beperkt (waarbij meestal een ander woord ter bepaling gevoegd wordt) is in eigenlijken zin hij, die slechts datgene, wat vlak voor hem is, overzien kan. Die beperkt is in zijne vermogens of in zijn oordeel, overziet niet het geheele veld, daar zijne vermogens of zijn oordeel niet sterk of niet genoeg ontwikkeld zijn. In dezen zin wordt het dikwijls voor bekrompen gebruikt. Beperkt kan echter betrekkelijk zijn, want eenigermate is ieder beperkt door zijne vermogens; geen menschelijk verstand toch is in staat alles te omvatten; maar in dezen zin wordt het minder gebruikt.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

beperkt
onbeperkt, ruim, veelomvattend, verstrekkend, weids

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0038 c