onbevattelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onbevattelijk (bn) :
ondoorgrondelijk
onbevattelijk (bn) :
hardleers

als synoniem van een ander trefwoord:

irrationeel (bn) :
onlogisch, redeloos, onoordeelkundig, onbevattelijk
onbegrijpelijk (bn) :
duister, onverstaanbaar, verward, onbevattelijk

woordverbanden van ‘onbevattelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onbevattelijk
bevattelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c