verward

als woordenboektrefwoord:

verward:
bn. bw. (-er, -st), in de war.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verward (bn):
chaotisch, duister, incoherent, ingewikkeld, labyrintisch, onbegrijpelijk, onbestemd, onduidelijk, ongeordend, onordelijk, onsamenhangend, overhoop, raadselachtig, regelloos, vaag, vreemd, wanordelijk, warrig
verward (bn):
beduusd, confuus, in de war, ontdaan, overstuur, suf, warhoofdig
verward (bn):
door elkaar, vermengd, verwikkeld

als synoniem van een ander trefwoord:

ontdaan (bn) :
als door de bliksem getroffen, bewogen, confuus, met stomheid geslagen, onthutst, ontsteld, overstuur, sprakeloos, stomverbaasd, stupefait, van streek, verbijsterd, verbouwereerd, verslagen, verward
onduidelijk (bn) :
duister, geheimzinnig, hermetisch, mysterieus, onbegrijpelijk, onbepaald, onbeslist, onhelder, onscherp, onzeker, schimmig, twijfelachtig, vaag, verward, warrig, wazig
chaotisch (bn) :
ongeordend, ongeregeld, onsystematisch, ordeloos, rommelig, turbulent, verward, wanordelijk, warrig
wanordelijk (bn) :
chaotisch, in de war, ongeregeld, onordelijk, ordeloos, rommelig, tuchteloos, verward
suf (bn) :
dodderig, dromerig, duizelig, loom, soezerig, sufferig, verduft, versuft, verward
confuus (bn) :
bedremmeld, beduusd, beschaamd, beteuterd, van zijn stuk, verlegen, verward
onbegrijpelijk (bn) :
duister, onbevattelijk, onverstaanbaar, verward
warrig (bn) :
chaotisch, ingewikkeld, onduidelijk, verward
verwilderd (bn) :
ontdaan, verdwaasd, verward, wezenloos
confuus (bn) :
verbluft, verward
overhoop (bw) :
door elkaar, dooreen, in de war, omver, ondersteboven, roezemoezig, verward

woordverbanden van ‘verward’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verward
brutaal, onbeschaamd, ondubbelzinnig
zie ook:
verwarren

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.81.28.10.

debug info: 0.0026 c