verward

als woordenboektrefwoord:

verward:
bn. bw. (-er, -st), in de war.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

verward (bn) :
chaotisch, duister, incoherent, ingewikkeld, labyrintisch, onbegrijpelijk, onbestemd, onduidelijk, ongeordend, onordelijk, onsamenhangend, overhoop, raadselachtig, regelloos, vaag, vreemd, wanordelijk, warrig
verward (bn) :
beduusd, confuus, in de war, ontdaan, overstuur, suf, warhoofdig
verward (bn) :
door elkaar, vermengd, verwikkeld

als synoniem van een ander trefwoord:

ontdaan (bn) :
als door de bliksem getroffen, bewogen, confuus, met stomheid geslagen, onthutst, ontsteld, overstuur, sprakeloos, stomverbaasd, stupefait, van streek, verbijsterd, verbouwereerd, verslagen, verward
onduidelijk (bn) :
duister, geheimzinnig, hermetisch, mysterieus, onbegrijpelijk, onbepaald, onbeslist, onhelder, onscherp, onzeker, schimmig, twijfelachtig, vaag, verward, warrig, wazig
chaotisch (bn) :
ongeordend, ongeregeld, onsystematisch, ordeloos, rommelig, turbulent, verward, wanordelijk, warrig
wanordelijk (bn) :
chaotisch, in de war, ongeregeld, onordelijk, ordeloos, rommelig, tuchteloos, verward
suf (bn) :
dodderig, dromerig, duizelig, loom, soezerig, sufferig, verduft, versuft, verward
confuus (bn) :
bedremmeld, beduusd, beschaamd, beteuterd, van zijn stuk, verlegen, verward
onbegrijpelijk (bn) :
duister, onbevattelijk, onverstaanbaar, verward
warrig (bn) :
chaotisch, ingewikkeld, onduidelijk, verward
verwilderd (bn) :
ontdaan, verdwaasd, verward, wezenloos
confuus (bn) :
verbluft, verward
overhoop (bw) :
door elkaar, dooreen, in de war, omver, ondersteboven, roezemoezig, verward

woordverbanden van ‘verward’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

verward
brutaal, onbeschaamd, ondubbelzinnig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c