wanordelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wanordelijk (bn) :
rommelig, verward, ongeregeld, chaotisch, ordeloos, tuchteloos, onordelijk, in de war
wanordelijk (bn) :
tumultueus

als synoniem van een ander trefwoord:

slordig (bn) :
losbandig, door elkaar, rommelig, onverschillig, onzorgvuldig, ongeregeld, onnauwkeurig, nalatig, achteloos, onachtzaam, nonchalant, lukraak, knoeierig, wanordelijk, prutserig, ordeloos, kladderig, slodderachtig, onsecuur, onoverzichtelijk, onordelijk, ongeordend, ongecoördineerd, slodderig
verward (bn) :
duister, ingewikkeld, vreemd, warrig, onduidelijk, onbegrijpelijk, raadselachtig, vaag, onbestemd, chaotisch, onsamenhangend, wanordelijk, overhoop, incoherent, onordelijk, labyrintisch, regelloos, ongeordend
onoverzichtelijk (bn) :
slordig, door elkaar, rommelig, ongeregeld, wanordelijk, ordeloos, onordelijk, onopgeruimd, ongeordend, ongecoördineerd
chaotisch (bn) :
warrig, rommelig, verward, ongeregeld, wanordelijk, turbulent, ordeloos, onsystematisch, ongeordend
ongeregeld (bn) :
onregelmatig, ongebonden, ontregeld, onconventioneel, wanordelijk, irregulier, onordelijk
tumultueus (bn) :
opstandig, rumoerig, chaotisch, wanordelijk, turbulent, lawaaiig
ordeloos (bn) :
ongeregeld, chaotisch, wanordelijk, tuchteloos, ongeordend
ongeordend (bn) :
chaotisch, wanordelijk, ordeloos, onsystematisch
ongeregeld (bn) :
wanordelijk, ordeloos, ongeordend

woordverbanden van ‘wanordelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

wanordelijk
ordelijk

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c