wanordelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wanordelijk (bn):
chaotisch, in de war, ongeregeld, onordelijk, ordeloos, rommelig, tuchteloos, verward
wanordelijk (bn):
tumultueus

als synoniem van een ander trefwoord:

slordig (bn) :
achteloos, door elkaar, kladderig, knoeierig, losbandig, lukraak, nalatig, nonchalant, onachtzaam, ongecoördineerd, ongeordend, ongeregeld, onnauwkeurig, onordelijk, onoverzichtelijk, onsecuur, onverschillig, onzorgvuldig, ordeloos, prutserig, rommelig, slodderachtig, slodderig, wanordelijk
verward (bn) :
chaotisch, duister, incoherent, ingewikkeld, labyrintisch, onbegrijpelijk, onbestemd, onduidelijk, ongeordend, onordelijk, onsamenhangend, overhoop, raadselachtig, regelloos, vaag, vreemd, wanordelijk, warrig
onoverzichtelijk (bn) :
door elkaar, ongecoördineerd, ongeordend, ongeregeld, onopgeruimd, onordelijk, ordeloos, rommelig, slordig, wanordelijk
chaotisch (bn) :
ongeordend, ongeregeld, onsystematisch, ordeloos, rommelig, turbulent, verward, wanordelijk, warrig
ongeregeld (bn) :
irregulier, onconventioneel, ongebonden, onordelijk, onregelmatig, ontregeld, wanordelijk
tumultueus (bn) :
chaotisch, lawaaiig, opstandig, rumoerig, turbulent, wanordelijk
ordeloos (bn) :
chaotisch, ongeordend, ongeregeld, tuchteloos, wanordelijk
ongeordend (bn) :
chaotisch, onsystematisch, ordeloos, wanordelijk
ongeregeld (bn) :
ongeordend, ordeloos, wanordelijk

woordverbanden van ‘wanordelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

wanordelijk
ordelijk

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 34.204.187.106.

debug info: 0.0025 c