wanordelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

wanordelijk (bn) :
chaotisch, in de war, ongeregeld, onordelijk, ordeloos, rommelig, tuchteloos, verward
wanordelijk (bn) :
tumultueus

als synoniem van een ander trefwoord:

slordig (bn) :
achteloos, door elkaar, kladderig, knoeierig, losbandig, lukraak, nalatig, nonchalant, onachtzaam, ongecoördineerd, ongeordend, ongeregeld, onnauwkeurig, onordelijk, onoverzichtelijk, onsecuur, onverschillig, onzorgvuldig, ordeloos, prutserig, rommelig, slodderachtig, slodderig, wanordelijk
verward (bn) :
chaotisch, duister, incoherent, ingewikkeld, labyrintisch, onbegrijpelijk, onbestemd, onduidelijk, ongeordend, onordelijk, onsamenhangend, overhoop, raadselachtig, regelloos, vaag, vreemd, wanordelijk, warrig
onoverzichtelijk (bn) :
door elkaar, ongecoördineerd, ongeordend, ongeregeld, onopgeruimd, onordelijk, ordeloos, rommelig, slordig, wanordelijk
chaotisch (bn) :
ongeordend, ongeregeld, onsystematisch, ordeloos, rommelig, turbulent, verward, wanordelijk, warrig
ongeregeld (bn) :
irregulier, onconventioneel, ongebonden, onordelijk, onregelmatig, ontregeld, wanordelijk
tumultueus (bn) :
chaotisch, lawaaiig, opstandig, rumoerig, turbulent, wanordelijk
ordeloos (bn) :
chaotisch, ongeordend, ongeregeld, tuchteloos, wanordelijk
ongeordend (bn) :
chaotisch, onsystematisch, ordeloos, wanordelijk
ongeregeld (bn) :
ongeordend, ordeloos, wanordelijk

woordverbanden van ‘wanordelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

wanordelijk
ordelijk

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0029 c