ongeregeld

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongeregeld (bn) :
irregulier, onconventioneel, ongebonden, onordelijk, onregelmatig, ontregeld, wanordelijk
ongeregeld (bn) :
ongeordend, ordeloos, wanordelijk
ongeregeld (bn) :
ongedisciplineerd
ongeregeld (bn) :
losbandig, wild

als synoniem van een ander trefwoord:

slordig (bn) :
achteloos, door elkaar, kladderig, knoeierig, losbandig, lukraak, nalatig, nonchalant, onachtzaam, ongecoördineerd, ongeordend, ongeregeld, onnauwkeurig, onordelijk, onoverzichtelijk, onsecuur, onverschillig, onzorgvuldig, ordeloos, prutserig, rommelig, slodderachtig, slodderig, wanordelijk
losbandig (bn) :
aanstootgevend, bandeloos, buitensporig, extravagant, licht, lichtvaardig, lichtzinnig, liederlijk, los, ongebonden, ongeregeld, slordig, tomeloos, zedeloos
wild (bn) :
baldadig, bout, dol, driftig, onbeheerst, onbeschaafd, onbesuisd, onbeteugeld, ongeregeld, ongetemd, onstuimig, ruig, ruw, stormachtig, vurig, woest
onoverzichtelijk (bn) :
door elkaar, ongecoördineerd, ongeordend, ongeregeld, onopgeruimd, onordelijk, ordeloos, rommelig, slordig, wanordelijk
chaotisch (bn) :
ongeordend, ongeregeld, onsystematisch, ordeloos, rommelig, turbulent, verward, wanordelijk, warrig
wanordelijk (bn) :
chaotisch, in de war, ongeregeld, onordelijk, ordeloos, rommelig, tuchteloos, verward
onconventioneel (bn) :
baanbrekend, experimenteel, grensverleggend, hip, ongeregeld, onorthodox, vrij
ordeloos (bn) :
chaotisch, ongeordend, ongeregeld, tuchteloos, wanordelijk
ongebonden (bn) :
bandeloos, liederlijk, los, losbandig, ongeregeld, vrij
onregelmatig (bn) :
afwijkend, ongelijk, ongelijkmatig, ongeregeld
Aarlanderveens (bn) :
boers, ongeregeld, plomp

woordverbanden van ‘ongeregeld’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongeregeld
geregeld, netjes, regelmatig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c