ongeregeld

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

ongeregeld (bn) :
onregelmatig, ongebonden, ontregeld, onconventioneel, wanordelijk, irregulier, onordelijk
ongeregeld (bn) :
wanordelijk, ordeloos, ongeordend
ongeregeld (bn) :
ongedisciplineerd
ongeregeld (bn) :
losbandig, wild

als synoniem van een ander trefwoord:

slordig (bn) :
losbandig, door elkaar, rommelig, onverschillig, onzorgvuldig, ongeregeld, onnauwkeurig, nalatig, achteloos, onachtzaam, nonchalant, lukraak, knoeierig, wanordelijk, prutserig, ordeloos, kladderig, slodderachtig, onsecuur, onoverzichtelijk, onordelijk, ongeordend, ongecoördineerd, slodderig
losbandig (bn) :
slordig, lichtzinnig, los, licht, ongebonden, ongeregeld, aanstootgevend, buitensporig, extravagant, lichtvaardig, liederlijk, tomeloos, bandeloos, zedeloos
wild (bn) :
stormachtig, ruig, woest, driftig, dol, baldadig, ongetemd, ongeregeld, onbeschaafd, vurig, ruw, onbeheerst, onbesuisd, onstuimig, bout, onbeteugeld
onoverzichtelijk (bn) :
slordig, door elkaar, rommelig, ongeregeld, wanordelijk, ordeloos, onordelijk, onopgeruimd, ongeordend, ongecoördineerd
chaotisch (bn) :
warrig, rommelig, verward, ongeregeld, wanordelijk, turbulent, ordeloos, onsystematisch, ongeordend
wanordelijk (bn) :
rommelig, verward, ongeregeld, chaotisch, ordeloos, tuchteloos, onordelijk, in de war
onconventioneel (bn) :
vrij, experimenteel, hip, baanbrekend, ongeregeld, grensverleggend, onorthodox
ordeloos (bn) :
ongeregeld, chaotisch, wanordelijk, tuchteloos, ongeordend
ongebonden (bn) :
vrij, losbandig, los, ongeregeld, liederlijk, bandeloos
onregelmatig (bn) :
afwijkend, ongelijk, ongeregeld, ongelijkmatig
Aarlanderveens (bn) :
ongeregeld, plomp, boers

woordverbanden van ‘ongeregeld’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongeregeld
geregeld, netjes, regelmatig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0035 c