regelmatig

als woordenboektrefwoord:

regelmatig:
bn. bw. (-er, -st), met orde.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

regelmatig (bn) :
gelijkmatig, gestadig
regelmatig (bw) :
behoorlijk, courant, gelijkmatig, geregeld, gewoon, nauwkeurig, ordelijk, regulair, regulier, vaak

als synoniem van een ander trefwoord:

vast (bn) :
bestendig, blijvend, compact, consistent, degelijk, duurzaam, fix, geconsolideerd, gevestigd, hecht, immobiel, levenslang, muurvast, onbeweeglijk, onroerend, onveranderlijk, onwankelbaar, permanent, regelmatig, schrap, solide, stabiel, standvastig, stationair, stevig, voorgoed, zeker, zelfverzekerd
gewoon (bn) :
algemeen, alledaags, doorsnee, eenvoudig, gangbaar, gebruikelijk, gemeen, gemiddeld, middelmatig, normaal, ordinair, regelmatig, simpel, vast
normaal (bn) :
doorsnee, doorgaans, gangbaar, gebruikelijk, gemiddeld, gewoon, gewoonlijk, in de regel, in orde, normaliter, regelmatig, standaard
gestadig (bn) :
aanhoudend, aldoor, bestendig, gedurig, gestaag, onafgebroken, onophoudelijk, onverstoorbaar, regelmatig, voortdurend
veelvuldig (bn) :
frequent, herhaald, herhaaldelijk, menigvuldig, regelmatig, talrijk, vaak, veel voorkomend, veelvoudig
stabiel (bn) :
bestendig, constant, duurzaam, evenwichtig, gelijkmatig, harmonieus, regelmatig
ordelijk (bn) :
geordend, geregeld, methodisch, regelmatig, stelselmatig, systematisch
gelijkmatig (bn) :
evenwichtig, gelijkelijk, proportioneel, regelmatig
regulier (bn) :
geregeld, ordelijk, regelmatig
gezet (bn) :
regelmatig, vast
courant (bn) :
regelmatig
vaak (bw) :
dikwerf, dikwijls, frequent, herhaaldelijk, menigmaal, menigvuldig, regelmatig, veelvuldig
geregeld (bw) :
dagelijks, regelmatig, regulair, regulier
evenwichtig (bw) :
gelijk, gelijkelijk, regelmatig

woordverbanden van ‘regelmatig’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

regelmatig
grillig, ongeregeld, onregelmatig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0037 c