menigvuldig

als woordenboektrefwoord:

menigvuldig:
bn. bw. (-er, -st), talrijk.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

veelvuldig (bn) :
frequent, herhaald, herhaaldelijk, menigvuldig, regelmatig, talrijk, vaak, veel voorkomend, veelvoudig
talrijk (bn) :
menigvuldig, talloos, uitgebreid, veel
vaak (bw) :
dikwerf, dikwijls, frequent, herhaaldelijk, menigmaal, menigvuldig, regelmatig, veelvuldig
frequent (bw) :
dikwerf, dikwijls, menigmaal, menigvuldig, vaak

woordverbanden van ‘menigvuldig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c