herhaaldelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

herhaaldelijk (bn) :
herhaald, frequent
herhaaldelijk (bw) :
vaak, meermaals, dikwijls, steeds, veelvuldig, frequent, telkens, meermalen, tot vervelens toe

als synoniem van een ander trefwoord:

veelvuldig (bn) :
vaak, regelmatig, veel voorkomend, herhaald, talrijk, frequent, herhaaldelijk, veelvoudig, menigvuldig
herhaald (bn) :
meerdere, veelvuldig, frequent, herhaaldelijk, verscheiden, veelvoudig
frequent (bn) :
vaak voorkomend, herhaald, veelvuldig, herhaaldelijk
aanhoudend (bn) :
herhaaldelijk, gedurig
steeds (bw) :
voortdurend, onveranderlijk, altijd, onophoudelijk, telkens, herhaaldelijk, overhand, aldoor, bestendig, steevast, alsmaar, almaar
vaak (bw) :
regelmatig, dikwijls, veelvuldig, frequent, herhaaldelijk, menigmaal, menigvuldig, dikwerf
dikwijls (bw) :
vaak, veelvuldig, frequent, herhaaldelijk, veeltijds, menigmaal, dikwerf
meermalen (bw) :
herhaaldelijk

woordverbanden van ‘herhaaldelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

herhaaldelijk:
dikwijls

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Alle duiden de herhaling eener zelfde gebeurtenis of handeling aan. Andermaal (d. i. voor de tweede maal; ander = tweede) geeft te kennen, dat iets reeds éénmaal, nogmaals dat het reeds meermalen is voorgevallen. Wederom, dat bijna uitsluitend in hoogeren stijl voorkomt, drukt het begrip van herhaling sterker uit. Alweder ziet meer op het snelle en soms ook op het onaangename, herhaaldelijk op het menigvuldige, opnieuw op het onaangename der herhaling. Hebt gij uw geld alweer op? Ik heb hem herhaaldelijk mijn ongenoegen te kennen gegeven. Komt gij mij opnieuw lastig vallen?

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

herhaaldelijk
nimmer, nooit, zelden

woorden met een verwante vorm:

bijvoeglijk naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c