herhaaldelijk

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

herhaaldelijk (bn):
frequent, herhaald
herhaaldelijk (bw):
dikwijls, frequent, meermaals, meermalen, steeds, telkens, tot vervelens toe, vaak, veelvuldig

als synoniem van een ander trefwoord:

veelvuldig (bn) :
frequent, herhaald, herhaaldelijk, menigvuldig, regelmatig, talrijk, vaak, veel voorkomend, veelvoudig
herhaald (bn) :
frequent, herhaaldelijk, meerdere, veelvoudig, veelvuldig, verscheiden
frequent (bn) :
herhaald, herhaaldelijk, vaak voorkomend, veelvuldig
aanhoudend (bn) :
gedurig, herhaaldelijk
steeds (bw) :
aldoor, almaar, alsmaar, altijd, bestendig, herhaaldelijk, onophoudelijk, onveranderlijk, overhand, steevast, telkens, voortdurend
vaak (bw) :
dikwerf, dikwijls, frequent, herhaaldelijk, menigmaal, menigvuldig, regelmatig, veelvuldig
dikwijls (bw) :
dikwerf, frequent, herhaaldelijk, menigmaal, vaak, veeltijds, veelvuldig
meermalen (ww) :
herhaaldelijk

woordverbanden van ‘herhaaldelijk’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

herhaaldelijk:
dikwijls

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
alweer, andermaal, herhaaldelijk, nogmaals, opnieuw, wederom

Alweder — andermaal — herhaaldelijk — nogmaals — opnieuw — wederom. Alle duiden de herhaling eener zelfde gebeurtenis of handeling aan. Andermaal (d. i. voor de tweede maal; ander = tweede) geeft te kennen, dat iets reeds éénmaal, nogmaals dat het reeds meermalen is voorgevallen. Wederom, dat bijna uitsluitend in hoogeren stijl voorkomt, drukt het begrip van herhaling sterker uit. Alweder ziet meer op het snelle en soms ook op het onaangename, herhaaldelijk op het menigvuldige, opnieuw op het onaangename der herhaling. Hebt gij uw geld alweer op? Ik heb hem herhaaldelijk mijn ongenoegen te kennen gegeven. Komt gij mij opnieuw lastig vallen?

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

herhaaldelijk
nimmer, nooit, zelden

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.15.142.

debug info: 0.0024 c