veeltijds

als woordenboektrefwoord:

veeltijds:
bw. vaak, dikwijls.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

meestal (bw) :
gewoonlijk, meest, doorgaans, dikwijls, veelal, veeltijds, meestentijds, over het algemeen, in het algemeen, in de regel
dikwijls (bw) :
vaak, veelvuldig, frequent, herhaaldelijk, veeltijds, menigmaal, dikwerf
veelal (bw) :
doorgaans, meestal, veeltijds, meestentijds, in de regel

woordverbanden van ‘veeltijds’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c