over het algemeen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

meestal (bw) :
gewoonlijk, meest, doorgaans, dikwijls, veelal, veeltijds, meestentijds, over het algemeen, in het algemeen, in de regel

woordverbanden van ‘over het algemeen’ grafisch weergegeven

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 97:

doorgaans, gemeenlijk, gewoonlijk, over het algemeen

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0036 c