algemeen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

algemeen (bn) :
gemeen, generaal, gewoon, universeel, alledaags, gangbaar, veelvoorkomend, heersend
algemeen (bn) :
gemeenschappelijk, openbaar, publiek
algemeen (bn) :
ruim, vaag, globaal
algemeen (bn) :
eenparig

als synoniem van een ander trefwoord:

gewoon (bn) :
eenvoudig, simpel, gemeen, regelmatig, gemiddeld, gebruikelijk, vast, middelmatig, normaal, algemeen, doorsnee, ordinair, alledaags, gangbaar
eenparig (bn) :
eensgezind, unaniem, algemeen, onverdeeld, eenstemmig, eendrachtig, gelijkgestemd
globaal (bn) :
grof, algemeen, schematisch, ruw, approximatief, geraamd, benaderend
universeel (bn) :
algemeen, algeheel, wereldwijd, alomvattend, alzijdig
gemeenschappelijk (bn) :
gemeen, verenigd, algemeen, collectief, gezamenlijk
publiek (bn) :
bekend, openbaar, algemeen, openlijk, publiekelijk
gemeen (bn) :
gemeenschappelijk, openbaar, algemeen, publiek
geregeld (bn) :
algemeen, regulier
openbaar (bn) :
algemeen, publiek
generaal (bn) :
algemeen
alledaags (av) :
doodgewoon, onopvallend, gewoon, algemeen, doorsnee, onbeduidend, ordinair, banaal, triviaal, prozaïsch

woordverbanden van ‘algemeen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

algemeen
gedetailleerd, specifiek

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c