algemeen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

algemeen (bn) :
alledaags, gangbaar, gemeen, generaal, gewoon, heersend, universeel, veelvoorkomend
algemeen (bn) :
gemeenschappelijk, openbaar, publiek
algemeen (bn) :
globaal, ruim, vaag
algemeen (bn) :
eenparig

als synoniem van een ander trefwoord:

gewoon (bn) :
algemeen, alledaags, doorsnee, eenvoudig, gangbaar, gebruikelijk, gemeen, gemiddeld, middelmatig, normaal, ordinair, regelmatig, simpel, vast
eenparig (bn) :
algemeen, eendrachtig, eensgezind, eenstemmig, gelijkgestemd, onverdeeld, unaniem
globaal (bn) :
algemeen, approximatief, benaderend, geraamd, grof, ruw, schematisch
universeel (bn) :
algeheel, algemeen, alomvattend, alzijdig, wereldwijd
gemeenschappelijk (bn) :
algemeen, collectief, gemeen, gezamenlijk, verenigd
publiek (bn) :
algemeen, bekend, openbaar, openlijk, publiekelijk
gemeen (bn) :
algemeen, gemeenschappelijk, openbaar, publiek
geregeld (bn) :
algemeen, regulier
openbaar (bn) :
algemeen, publiek
generaal (bn) :
algemeen
alledaags (av) :
algemeen, banaal, doodgewoon, doorsnee, gewoon, onbeduidend, onopvallend, ordinair, prozaïsch, triviaal

woordverbanden van ‘algemeen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

algemeen
gedetailleerd, specifiek

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

zie ook:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0042 c